ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تظاهرات و درگيری های جديد
در دانشگاههای اميرکبير و لرستان

 
 
 
 
 

جمعی از دانشجويان دانشگاه اميركبير در اعتراض به ممنوع‌الورود شدن سه دانشجوی اين دانشگاه دست به تظاهرات در صحن دانشگاه زدند و در يک تريبون آزاد، نسبت به تبديل دانشگاه ها به پادگان های نظامی و بسته شدن نشريات دانشجوئی اعتراض کردند.

دانشجويان پلاكارد‌هايی با شعارهای «پلی تكنيك، خانه‌ دوم من است، مرا به خانه‌ام راه نمی‌دهند»، «دانشگاه پادگان نيست»، «ياران دبستانی به پا خيزيد»، «امنيت، آزادی، حق مسلم ماست» در صحن مركزی دانشگاه به حركت درآمدند.

اين تظاهرات اعتراضی با تلاش سه دانشجوی ممنوع الورود برای داخل شدن به دانشگاه و حمايت دانشجويان از تلاش آن ها، سرانجام به درگيری دانشجويان و نيروهای انتظامی دانشگاه انجامی. اين دانشجويان توانستند خود را به داخل دانشگاه برسانند، گرچه در جريان اين تلاش يکی از دانشجويان در درگيری با نيروی انتظامی زخمی شد.

علی عزيزی، عضو شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميركبير، مجيد توكلی مديرمسوول نشريه خط صفر و همچنين عباس حكيم‌‏زاده عضو شورای مركزی انجمن اسلامی با اعلام محروميت از تحصيل‌‏، ممنوع‌‏الورود به دانشگاه شده اند و اين انگيزه تظاهرات ديروز دانشگاه امير کبير بود. قرار است جلسات تريبون آزاد برای بحث و پرسش و پاسخ پيرامون مسائل اين دانشگاه ادامه يابد.

همچنين دانشجويان و اعضای هيئت علمی دانشگاه لرستان که در هفته گذشته نسبت به عملکرد رئيس انتصابی اين دانشگاه و عدم توجه مسئولان وزارت علوم به اين امر دست به تحصن و اعتراض زده بودند، با ادامه بی توجهی مقامات وزارت علوم، اين اعتراضات بار ديگر آغاز شد و کلاسهای  درس اين دانشگاه تعطيل شد.