ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

حلقه امنيتی وزارت کار برگردن "ايلنا"

 
 
 
 
 

دايره امنيتی بر خبرگزاری ايلنا، بعنوان يگانه خبرگزاری که هنوز می کوشد نفس بکشد، همانگونه که انتظار می رفت تنگ شد. وزارت کار دولت احمدی نژاد کمر به قتل اين خبرگزاری بسته و با طرح چند شکايت امنيتی قصد تصرف و يا فلج کردن اين خبرگزاری را گرفته است. حلقه محاصره خبرگزاری ايلنا که جرمش انعکاس ملايم و توام با ملاحظه اخبار جنبش کارگری است، از همان ابتدای دولت احمدی نژاد تنگ شده بود و حالا می رود تا اين خبرگزاری خفه کند. خبرنگاران آن را ابتدا به مجلس راه ندادند و سپس به دفتر رياست جمهوری و مصاحبه های مطبوعاتی رئيس جمهور.