ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

احمد خاتمی: شورا و مشورت، بی شورا و مشورت
يک رهبر ضعيف تر بجای شورا
جانشين رهبر کنونی می کنيم

 
 
 
 
 

احمد خاتمی عضو هيات رييسه مجلس خبرگان و همچنين عضو شورای نگهبان در مصاحبه با سايت اينترنتی حزب‌ موتلفه، نظرات جديدی را در باره مجلس خبرگان، انتخاب رهبر بعدی و رد هر گونه مشورت و شورا مطرح کرد. او گفت:

مجلس خبرگان رهبری هيچ احتياجی به شورای مشورتی با هيچ سازوكاری ندارد. ما هيچ ضعفی در رهبری نداريم. آنها که از حضور خبرگان غيرفقيه در مجلس خبرگان دفاع می کنند می خواهند چنين وانمود کنند كه در مجلس خبرگان رهبری يك مشت مدرسه‌ای دور هم نشسته‌اند و سره را از ناسره تشخيص نمی‌دهند و بر همين اساس بايد يك سری متخصص كنار آنها قرار داد تا وظايف خبرگان اجرا شود.

در مورد شورای رهبری هم اين مسئله در ايران تجربه شده و ناكام بوده است.(ظاهرا احمد خاتمی يا زمزمه انحلال مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت و حتی خود مجلس خبرگان را آغاز کرده و سرنای حکومت اسلامی بجای جمهوری اسلامی را از آن سرش دميده و يا دراين مرحله فقط چشم به انحلال مجمع تشخيص مصلحت دوخته!)

احمدخاتمی گفت: تصميم‌گيری‌های شورايی به جايی نمی‌رسد و حتی چنين تصميم‌گيری‌هايی در جهان امروز ناكام است. معتقدم شورايی كردن رهبری مساوی با سقوط كشور است... در شرايط كنونی تنها شخصيتی كه لباس امامت بر قامت او زيبنده است فقط مقام معظم رهبری است و اما در مورد اين كه در شرايط كنونی آيا مجلس خبرگان شخصی و يا اشخاصی را در نظر دارد، من هيچ اظهارنظری نمی‌كنم. اما بگويم كه حتی يك رهبری كه نمره‌اش كمی پايين‌تر از رهبری فعلی نظام باشد، بر شورايی شدن رهبری ارجحيت دارد.