ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

16 آذر امسال
بجای دانشگاه در امام زاده عبدالله!

 
 
 
 
 

شورای مركزی دفتر تحکيم وحدت دانشجوئی طی نشستی، وضعيت دانشگاه‌ها را بررسی کرده و پيرامون مراسم سالروز 16 آذر تصميم گرفت اين مراسم بر مزار شهدای 16آذر در امامزاده عبدالله برگزار شود. اکثر دانشگاه‌ها برای برگزاری اين سالگرد با انجمن‌های اسلامی همکاری نکرده اند و اجازه مراسم صادر نشده است.