ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ملاقات مهم سياسی
در دفتر حزب دمکرات کردستان ايران
در کردستان خودگردان عراق
 
 
 
 

 

حزب دمکرات کردستان ايران به تاريخ 27 نوامبر اطلاع داد:

يک هيات مرکب از دبير و اعضای رهبری حزب آزادی کردستان ایران که از سیاست استقلال کامل کردستان ایران دفاع می کند، با رهبراول و شماری از اعضای رهبری حزب دمکرات کردستان ايران، در دفتر مرکزی حزب دمکرات کردستان ايران در کردستان عراق ديدار و مذاکره کرد.

در اين ديدار و مذاکرات  علی قاضی رهبر حزب آزادی کردستان ایران، حسين يزدان پناه ‌جانشين رهبر، شمال پيران و حسن يزدان پناه‌ اعضای کميته‌ مرکزی حزب، و همچنين "شوانه‌ محمودی" عضو مجلس کردستان عراق  حضور داشتند. از جانب حزب دمکرات کردستان ايران، مصطفی هجری دبيرکل حزب، حسن شرفی جانشين دبيرکل، حسن رستگار، محمد نظيف قادری و تيمور مصطفايی اعضای دفتر سياسی و همچنين کاوه‌ بهرامی عضو کميته‌ مرکزی و فتاح کاويان عضو قديمی حزب دمکرات کردستان ايران دراين ملاقات و مذاکره حضور داشتند.

دراين ديدار، رهبر حزب آزادی کردستان از حضور هيات نمايندگی حزب دمکرات کردستان ايران در کنگره حزب آزادی کردستان تشکر کرده و بر ضرورت تحکيم و گسترش مناسبات ميان دو حزب تاکيد کرد.

از جمله محورهای اين مذاکرات پيشنهاد حزب آزادی کردستان برای از سرگيری تلاش جهت گسترش همکاری و تشکيل جبهه‌ای کردستانی مرکب از‌ نيروها و شخصيت های سياسی کردستان ايران بود.

دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران برای مشارکت در هر اقدامی که‌ در جهت ايجاد چنين جبهه ای باشد اعلام آمادگی کرد. هيات رهبری حزب آزادی کردستان ایران اين اعلام آمادگی رهبری حزب دمکرات کردستان ايران را سياستی مسئولانه‌ در قبال مسئله‌ کردها و نيروهای سياسی کرد ارزيابی کرده و اظهار اميدواری کرد، ديگر نيروهای سياسی نيز از اين درخواست و پيشنهاد استقبال کنند.

تبادل نظر پيرامون اوضاع سياسی کردستان، منطقه‌ و ايران بخش ديگری از مذاکرات ميان رهبران دو حزب بود.