جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه وزيرخارجه روسيه با اشپيگل- ترجمه آزاده تهرانی
هيچکس نمی تواند
آينده اتمی ايران را پيش بينی کند
موشک هائی که روسيه به ايران داده دفاعی است و فقط 40 کيلومتر بُرد دارد

 
 
 
 
 

هفته نامه آلمانی اشپيگل متن مصاحبه خبرنگار خود با "سرگی ايوانف" وزير خارجه روسيه را در شماره 26 نوامبر خود منتشر کرد. دراين مصاحبه مشروح، مسائلی در ارتباط با امنيت روسيه و مسائل اتمی ايران مطرح می شود که اين دو بخش از آن مصاحبه را می خوانيد:

 

- چند روز ديگر ناتو در خاک اتحاد شوروی سابق – ريگا، پايتخت جمهوری ليتوانی- تشکيل جلسه خواهد داد. آيا وزارت دفاع روسيه نگران اين مسئله نيست؟

ايوانف- خير. کشورهای بالتيک کشورهای مستقلی هستند و در تصميم خود آزاد هستند، در چه اتحاديه نظامی وارد شوند، البته يک بخش از جامعه روسيه احساس خوبی  ندارد که ناتو در جلوی دروازه های سن پطرزبورگ تشکيل جلسه بدهد. من شخصا با آرامش به اين مسئله نگاه می کنم. اما اگر ناتو در ليتوانی دست به يک مانور نظامی با تانک و هواپيمای جنگی بزند آنگاه موجب نگرانی در ارتش روسيه خواهد شد.

- لهستان اخيرا چندين فروند هواپيمای مدرن اف 16 از امريکا خريداری کرده و امريکا نيز در نظر دارد در لهستان سيستم دفاع موشکی خود را مستقر سازد. شما هم در نظر داريد در خاک جمهوری بلاروس سيستم هوائی مشابهی را مستقر سازيد. آيا اين به معنای آغاز دوباره جنگ سرد با امريکا نيست؟

ايوانف- خير. يا دست کم اين از اهداف ما نيست. ما در حوزه نظامی لنينگراد شمار سربازان و سلاح های خود را تا نصف تقليل داده ايم. من هيچ نفعی در آن نمی بينم که روسيه در آنجا گردان های خود را مستقر سازد. ما آنها را در مرزهای جنوبی و در خاوردور نياز داريم. اما آنچه شامل هواپيماهای خريداری شده لهستان از امريکا ميشود، مايلم يادآوری کنم که هواپيماهای اف 16 هواپيماهای جنگی هستند و سيستم دفاع هوائی ما بخاطر امنيت داخلی مرزهای ماست.

- اجازه بدهيد به مسئله ايران بپردازيم. درحاليکه کشورهای غربی سرگرم بررسی محاصر اقتصادی و در تنگنا قرار دادن ايران هستند، روسيه به ايران راکت های دفاع هوائی می فروشد. اگر سازمان ملل موافق تحريم اقتصادی عليه ايران باشد، روسيه چه رويه ای در پيش خواهد گرفت؟

ايوانف- شما بايد در نظر بگيريد که ما با چه همسايگانی سروکار داريم. از اين لحاظ ما مايليم جای خود را با شما عوض کنيم. ما با همسايگانی مانند کره شمالی، افغانستان، ايران و با کمی فاصله پاکستان سروکار داريم.

- بنظر می رسد که شما با مشکلات زيادی سروکار داريد؟

ايوانف- بله همينطور است. به همين دليل ما بايد سياست دفاعی خود را براساس وضعيت ويژه خود سامان دهيم تا کشور شما. اما آنچه مربوط به ايران است. هرکشوری می تواند به کشور ديگر، به شرط آنکه آن کشور مورد تحريم واقع نشده باشد سلاح بفروشد. فروش سلاح ما به ايران، به سلاح های دفاعی محدود شده است. سيستم دفاع موشکی هوائی برای مثال هيچ تاثيری در تناسب قوا در منطقه ندارد، زيرا شعاع بُرد آنها فقط 40 کيلومتر است.

- شما موضع احمدی نژاد را درباره اسرائيل می دانيد. چنين کشوری صلاح است سلاح اتمی دراختيار داشته باشد؟

ايوانف- ما موضع او را محکوم کرديم. مسئله اصلی اما برنامه اتمی ايران است. نيروگاه هسته ای بوشهر که ما به ساخت آن مشغوليم هيچ ارتباطی با برنامه اتمی ايران ندارد. اين نيروگاه مرتبا از جانب بازرسان آژانس بين المللی اتمی کنترل می شود.

- پس ايران در نظر ندارد که با کمک تکنولوژی اتمی روسيه، بمب اتم بسازد؟

ايوانف- بله. من کاملا به اين امر مطمئن هستم. در بوشهر غنی سازی انجام نخواهد شد، زيرا ما به ايران اورانيوم غنی شده نمی فرستيم. بقيه مواد سوختی اورانيوم نيز به روسيه برگردانده می شود. طنز و ارک از پروژه های مسئله ساز هستند که آژانس بين المللی آنها را زير نظر گرفته است. اما اين که ايران بتواند طرح های خود را عملی سازد، هيچکس دراين باره پيش بينی دقيقی نمی تواند بکند.

- اين که واقعا نگران کننده است.

ايوانف- ما بيش از کشورهای غربی نگران اين مسئله هستيم. همه از ساخت بمب اتم در آينده دور صحبت می کنند، اما اين درحالی است که ايران راکت هائی با بُرد متوسط دراختيار دارد که به روسيه می رسد، اما به اروپای غربی نه.

- پس به اسرائيل هم می رسد!

ايوانف- عدم به رسميت شناختن اسرائيل از طرف ايران سياست اشتباهی است. ما اين را به ايرانی ها آشکارا گفته ايم. اما نبايد به نقش روسيه در باره نفوذ بر ايران مبالغه شود. آنچه مربوط به تحريم ايران است نبايد وسيع باشد، درغير اينصورت ايران می تواند راه کره شمالی را طی کند و بازرسان آژانس بين المللی را به کشور خود راه ندهد و هيچکس نداند دراين کشور چه می گذرد.