ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

آغاز دوباره رجز خوانی های نظامی
فرمانده نيروی دريائی ارتش:
امريکا در مانور آخر خليج فارس
دربرابر مانور ايران شکست خورد!

 
 
 
 
 

فرمانده نيروی دريايی ارتش جمهوری اسلامی، عليرغم آرامش خبری که پيرامون خطر حمله به ايران جريان دارد، ناگهان اعلام کرد: برای جنگ و رويارويی فرسايشی آماده هستيم!

"دريادار كوچكی» که در يک كنفرانس خبری که به مناسبت سالروز نيروی دريائی برپا شده بود سخن می گفت، اضافه کرد:

استراتژی نيروی دريايی منضبط و ولايت‌مدار دفاع همه جانبه در آب هاست!

ما با تعدد و تنوع تهديدات مواجه هستيم و برای هر تهديد يك برنامه خاص و برای هر سناريو راههای مقابله با آن را آماده كرده ايم.

ناوچه موشك‌انداز مجهز به موشك‌های با برد بالای صدكيلومتر و توپ 76 ميلی‌متری كه 23 هزار قطعه دارد در داخل كشور ساخته شده است. تنها چند كشور قادر به ساخت چنين تجهيزات هستند.  با كشورهای ديگر در زمينه مراوده علمی ارتباط داريم نه اينكه به آنها نياز داشته باشيم، زيرا بحث مراوده از نيازمند بودن جدا است و اكثر افسران نيروی دريايی در دانشگاه امام خمينی (ره)، كه بهترين دانشگاه خاورميانه است، مشغول تحصيل هستند.

فرمانده نيروی دريائی با مقايسه مانور دريائی اخير امريكا در خليج فارس و همچنين مانور نيروهای ايران در آبهای خليج فارس گفت: آمريكا در اين رزمايش شكست خورد! هيچ كشوری با او همكاری نكرد! آمريكا در كيسه‌ای رزمايش می‌كند كه سر آن كسيه در دست ما است.