جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

در اوج شايعه تشکيل يک دولت نظامی- جنگی درعراق
ورود طالبانی به ايران
و استقبال سرد
ج.ا از وی

 
 
 
 
 

خبرگزاری ها از ورود ناگهانی جلال طالبانی، رئيس‌جمهور عراق به ايران و استقبال سرد رهبران جمهوری اسلامی از وی خبر دادند. طالبانی که قرار بود اوائل هفته گذشته به ايران سفر کند و آن سفر را لغو کرده بود، پيش از ظهر ديروز وارد ايران شد و بجای احمدی نژاد که مطابق يک سنت ديپلماتيک بايد از وی در فرودگاه استقبال می کرد، وزير خارجه "متکی» و وزير نيرو از او استقبال کردند!

ظاهرا روز و ساعت اين سفر ساعاتی قبل و يا روز قبل رسما به ايران اطلاع داده شده و سفارتخانه های کشورهای منطقه نيز درجريان آن قرار گرفته بودند، زيرا درحاليکه احمدی نژاد به استقبال طالبانی نرفته بود، سفرای برخی کشورهای همسايه در فرودگاه مهرآباد حاضر شده و از طالبانی استقبال کردند.

خبرگزاری های داخلی گزارش دادند که احمدی نژاد، بعد از ورود طالبانی به ايران، از او قرار است استقبال کند!

طالبانی درحالی وارد ايران شده است که حدس و گمان ها در منطقه حکايت از برکناری»نورالمالکی» نخست وزير کنونی عراق و روی کار آمدن يک کابينه نظامی دراين کشور دارد. امری که حتی حدس زده می شود اگر از طريق عادی انجام نشود، با يک شبه کودتا انجام خواهد شد و گروهی از نظاميان با تجربه دولت صدام حسين، شرطه ها و فرماندهان و روسای سازمان امنيت صدام به همراه شماری از افسران جديد وتربيت شده توسط ارتش امريکا و انگليس قدرت را دراين کشور بدست خواهند گرفت. شايد اين آخرين تلاش برای جلوگيری از تقسيم عراق و يا جنگ داخلی دراين کشور باشد، که در صورت نتيجه بخش بودن آن، فصل جديدی از همکاری ارتش و دولت جديد عراق با کشورهای عرب منطقه و عمدتا عليه جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد و ماشين جنگی صدام حسين در غياب او به کار خواهد افتاد.