ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه وزير دفاع
حضور معجزه ساز بسيج
درانتخابات آينده تکرار می شود
معنای چفيه عربی، نشانه مبارزه با ظلم و ستم است!

 
 
 
 
 

سرتيپ پاسدار مصطفی محمدنجار وزيردفاع جمهوری اسلامی در حاشيه گردهمايی گردان‌های بسيجی وزارت دفاع به خبرنگاران گفت:

حضور بسيج در همه عرصه‌ها كارساز بوده و معجزه داشته است. در انتخابات‌های مختلف حضور بی مزد و بی منت و انتظار نيروهای بسيج، ضامن سلامت انتخابات و كيفيت كار بوده است و در اين انتخابات هم اين برادران می‌توانند خدمات خود را به مردم ارائه دهند.

وزير دفاع در پاسخ به خبرنگاران که در باره معنای چفيه عربی که بسيج و رهبر و احمدی نژاد به گردن می بندند پرسيدند گفت: اين چفيه نماد مبارزه با ظلم و ستم و نماد حسينی بودن و كربلايی بودن است.  ما سر جنگ با هيچ كس نداريم و خواهان صلح و دوستی هستيم، اما اگر كسی يا جايی بخواهد به ما زور بگويد، ما زير بار زور نمی‌رويم و به زورگويان درسی می دهيم كه هرگز فراموش نكنند.

مصاحبه وزير دفاع ساعاتی پس از اعلام خبر سقوط هواپيمای نظامی سپاه و کشته شدن 36 سرنشين سپاهی آن و اطلاعيه سپاه دراين ارتباط انجام شد، اما وقتی از وی در باره دليل اين سقوط سئوال شد گفت: من دراين باره اطلاعی ندارم!