ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  فلج سازی تبليغ برای ليست اصلاح طلبان
SMS کامپيوتری
تا پايان انتخابات قطع شد
 
 
 
 

 

از 11 آذر ماه و بعنوان استقبال از رکود انتخاباتی و بيرون آوردن ليست های دولتی از صندوق ها، سرويس  SMSقطع شد تا مردم نتوانند با هم تماس گرفته و به هم ليست و افراد را معرفی کنند. اين قطع ارتباط قرار است تا 25 آذر و پايان انتخابات ادامه يابد. اين آخرين تدبير برای حمايت از شبکه پادگانی و بسيجی برای دراختيار گرفتن ميدان انتخابات شوراها و خبرگان است که توقيف روزنامه شرق را کامل می کند و هدف نهائی جلوگيری از تبليغ کانديداهای اصلاح طلب است.

رئيس هيات مديره‌ شرکت مخابرات، با اعلام رسمی اين سانسور بی نظير در جهان، گفت که ارتباط اينترنت با سرور SMS مخابرات نيز قطع می‌شود تا کسی نتواند به شکل غيرمجاز و ناشناخته از طريق اينترنت وارد اين سرور شود و پيام به مشترکان ارسال کند.

فرستندگان SMSها، از طريق تلفن همراه قابل شناسائی هستند و به همين دليل در انتخابات قبلی با استفاده از اينترنت، SMS‌های مخربی به مشترکان ارسال می‌شد که هويت اين افراد قابل شناسايی نبود. حالا برای اولين بار در انتخابات پيش رو اين امکان وجود دارد تا مسيرهای کسانی که از طريق اينترنت اين نوع SMSها را ارسال می‌کنند، در اينترنت شناسايی و ارتباط آن‌ها قطع شود.

؛ همچنين اگر هويت کاربر مورد نظر شناسايی شود پيگيری قضايی نيز قابل انجام خواهد بود.