ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

شوراها
نتيجه به موئی بسته است
وبلاگ هنوز

 
 
 
 
 

.... - در انتخابات شوراها- هواداران قاليباف در رقابت اصلی حضور ندارند. رقابت اصلی بين هواداران خاتمی و هواداران احمدی نژاد است، با فاصله ای بسيار کم. اين را هم نظر سنجی های معتبر می گويند و هم نظر سنجی هايی که توسط چند نهاد به صورت جدا جدا انجام شده است . نظر سنجی ها نشان می دهند که آرای هواداران شهردار پايين تر از هواداران احمدی نژاد و اصلاح طلبان است و رقابت اصلی بين اصلاح طلبان و هواداران احمدی نژاد است . به نظرم هر تحليلی بايد بر اين مبنا صورت بگيرد . من کاری ندارم که احمدی نژاد و يارانش چه چهره ای دارند و چه می کنند و چه بر سر ما می آيد، اما مطمئنم که پيروزی آن ها اين جريان را تقويت می کند و جريانی که رای مردمی داشته باشد می تواند در مقابل فشار های خارجی هم بياستد. اين را برای کسانی می نويسم که خيال می کنند، برای ايران هم می توانند سرنوشتی مثل عراق پيش بينی کنند .

با اين حساب فکر می کنم ما که به همين روزن کوچک اميد بسته ايم و فکر می کنيم راهی به رهايی جز باز تر کردن همين روزن نيست، بايد بيش تر کوشش کنيم . من در مقايسه با هنر و ادبيات علاقه زيادی به سياست ندارم و رمان خواندن و نمايش ديدن و سينما رفتن را به کنش سياسی ترجيح می دهم و هيچ هفته ای در زندگی ام سراغ ندارم که بدون اين ها گذشته باشد، اما اين هفته و هفته بعد همه اين ها را تعطيل می کنم . اگر بخواهيم بنياد گرايی در ايران تقويت نشود، هيچ راه ديگری نداريم. بسياری از بستگان، خانواده ها، دوستان، همسايه ها و همه کسانی که با آن ها سرو کار داريم، برای آرای خود برنامه ای ندارند و باری به هر جهت رای می دهند، می توانيم با اين ها صحبت کنيم، از همين حالا .