ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنان صريح تر از هميشه خاتمی، در کنگره جوانان اصلاح طلب
عوامفريبی ها در اين
کشوردوام نخواهد آورد

اگر مردم سيل آسا درانتخابات شرکت کنند، همه معادلاتی که کرده اند بهم خواهد ريخت. سنت پرستان برای تحميل عادت‌‏های خود راهی جز خشونت نمی‌‏شناسند، در مقام فكر نظريه پرداز خشونت اند و در مقام عمل اعمال كننده خشونت. دو اسلام داريم. يکی مقدس و ايدئولوژيك شده كه نمونه‌‏های آن در داخل است و در خارج هم به صورت القاعده و طالبان مشاهده می شود. در دوران ما در سايه انقلاب و رهبری ممتاز امام، نظام جمهوری اسلامی بيرون آمد و همزمان با آن در افغانستان "امارت اسلامی افغانستان" طالبان. دو بينش و گرايش تفاوت دارند.

 
 
 

 

 

 

محمد خاتمی عصر ديروز در كنگره جوانان اصلاح طلب، در تهران شرکت کرد. اين کنگره که در تالار کوچک تفاهم برگزار شد، عملا به مناسبت سالرور 16 آذر برپا شد و خاتمی نيز بخشی از سخنان خود را به همين رويداد اختصاص داد. بنا بر گزارشی که از محل اين مراسم به پيک نت رسيده است، جمعيتی که برای شرکت دراين مراسم حضور يافته بودند به مراتب بيش از گنجايش محل بود و به همين دليل عده زيادی در سالن ايستاده بودند و جمع زياد تری در خارج سالن به سخنرانی خاتمی گوش می دادند. اين وضع به گونه بود که خاتمی نيز خود به آن اشاره کرده و در ابتدای سخنرانی خويش گفت:

 دوستان از تهيه فضای بزرگ‌‏تر و پرگنجايش‌‏تر محروم ماندند، اما حضور و شورانگيز جوانانی که به اين مراسم آمده اند برارزش و اعتبار اين مراسم افزوده است. برگزاری اين مجلس در يك موقعيت ممتاز و در ميان دو مناسبت حساس كه هر دو می‌‏توانند نمادی از خصوصيات نسل ما و جامعه اصلاح طلب ما باشد مقارن شده است. سالروز ولادت حضرت امام رضا(ع) و 16 آذر روز دانشجو.

16 آذر روز مهمی برای دانشگاه، جامعه و جوانانی كه خواستار آزادی، استقلال و پيشرفت هستند، محسوب می شود. در فضای خاصی بعد از 28 مرداد استيلای نفس گير استعمار مغرور و فضای كودتا، سه قطره خونی كه در دانشگاه چكيد نشان داد اين ملت همچنان زنده است و خواست و منش اجتماعی او آزادی و استقلال است و نشان داد دانشگاه و به‌‏خصوص دانشگاه تهران كانون شور و شعور و آزادگی است.

شايد برای همين بود كه برای تحت شعاع قرار دادن دانشگاه تهران دانشگاه آريامهر (صنعتی شريف) را تشكيل داده‌‏اند، اما اين دانشگاه جوشان‌‏تر از دانشگاه تهران كانون فرياد بيداری ملت ايران شد.
شهيدان ما منحصر به اين سه شهيد بزرگوار نيستند،
در همه عرصه‌‏ها در جنگ تحميلی و انقلاب دانشگاه نقش پيشتاز داشته است و بايد داشته باشد.

اصلاحات نه با دوم خرداد شروع شد و نه امروز به پايان رسيده است. همواره تاكيد كرده‌‏ايم كه اصلاحات در متن جامعه نوين ايران جايگاه بزرگی داشته است مگر نه اينكه بيش از يكصد سال است كه اين ملت روحانيت، دانشگاهی، كارگر، كشاورز، معلم و زن و مرد بدون هيچ ابهامی آزادی، استقلال، مردم سالاری و تبديل شدن رابطه خدا و برده به ملت و دولت را فرياد زده‌‏اند اين فرياد حتی توسط گوش های كم شنوا هم قابل شنيدن است.

هيچ‌‏گاه سنت پرستان و بينش‌‏هايی كه از تجدد به سطحی‌‏ترين و نازل‌‏ترين وجوه آن تمايل دارند، در ميان ملت جايی نداشته‌‏اند.

سنت پرستان برای تحميل عادت‌‏های خود راهی جز خشونت نمی‌‏شناسند و در مقام فكر نظريه پرداز خشونت و در مقام عمل اعمال كننده خشونت هستند. آنان هرگونه نوآوری و تحول را چه در فكر و چه در سنت‌‏ها و چه در متن جامعه بر نمی‌‏تابند.

خاتمی در باره اصلاحات گفت:

 اصلاحات در صدد تغيير معادلات قدرت و نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سياسی و بين المللی در جامعه ماست. اصلاحات در صدد تغيير بوده است، تغيير به نفع مردم. در روابط سياسی و اجتماعی با محوريت مردم و قبول اين اصل كه حق حاكميت مردم به سرنوشت خود ممتازترين و مستحق‌‏ترين حق بشر است كه بايد رعايت شود، اصلاحات خواستار تغييرات به نفع آزادی در كنار عدالت و برخورداری جامعه از مزايای مادی و كرامات اخلاقی است.

 تغيير در جامعه نياز به علم و كارشناسی و فراهم آوردن زمينه‌‏هايی دارد كه بتوان مسائل موجود را شناخت و در صدد حل آن برآمد. اصلاحات معتقد است دين نمی‌‏تواند با راه‌‏حل‌‏های عادلانه و مدبرانه مخالف باشد. اگر دين برای اصلاح و تحول در جامعه آمده است، اصلاحات معتقد است كه در دوران‌‏های مختلف به دليل شرايط مختلف نگاه انسان به دين تغيير كند.

برداشت‌‏های دينی ما جامه ‏است برای جامعه. اگر اين جامعه عوض شد ولی همچنان در صدد تحميل همان جامه به اين جامعه باشيم يا جامه دريده می شود و يا اندام جامعه می شكند و جامه دريده خواهد شد، همچنان كه در غرب دريده شد و يك نظام دينی قرون وسطايی تبديل به نظام سكولار و لاييك شد. اگر جامه آهنين باشد و جلوی رشد را بگيرد اندامی كه می‌‏خواهد رشد كند خواهد شكست، همچنان كه در جامعه ما شكست.

به نظر من اصلاحات ريشه‌‏دارترين و ماندگارترين جريان در كشور ما و كشورهای اسلامی و شرقی است و دارای قوی‌‏ترين پشتوانه تئوريك است، اما اين اصلاحات با مشكلات زيادی مواجه است.
اصلاحات در يكصد سال و به‌‏خصوص 8 سال گذشته چنان دستاوردهای بزرگ و عميق و ماندگاری داشته كه به مراتب از ضعف‌‏ها و كاستی‌‏های آن فزون تر بوده است.
عوام فريبی ها و هياهوها فرو خواهد نشست. آنچه در متن جامعه است، ادامه خواهد يافت.

حركت ملت ايران در هشت سال باشكوه اصلاحات خواهد ماند و هنگامی كه اين هياهوها كنار رود، ملت خواهد ديد كه جريان اصلاحات جريان نيرومندی است كه تداوم دارد.

 

 

 

اسلامی كه مقدس و ايدئولوژيك شده كه نمونه‌‏های آن در داخل است و در خارج هم به صورت القاعده و طالبان مشاهده می شود و متفاوت است از اصلاحاتی كه ما داريم كه وفادار به اسلام است.
 در دوران ما در سايه انقلاب و با رهبری ممتاز امام به يك نتيجه منجر شده كه از دل آن نظام جمهوری اسلامی درآمده. همزمان با آن يك نظام ديگری در دنيا به نام امارت اسلامی افغانستان پيدا شد اين دو در بينش و گرايش تفاوت دارند.

اصلاحات وفادار به جمهوری اسلامی است، جمهوری اسلامی در عين وفاداری به معيارهای اسلامی به اراده و رای مردم وفادار است، اگر رای مردم ملاك است هيچ كس حق ندارد به هيچ عنوان آنچه مردم نمی خواهند را بر آنها تحميل كنند. در جمهوری اسلامی بايد اين اصل حاكم باشد.

در جمهوری اسلامی اراده مردم بوسيله انتخابات مشخص می شود، اين اصل در جمهوری اسلامی لرزان است هنوز كور سويی وجود دارد، اما تلاش می‌‏كنند آن را ببندند و انتخابات بی معنا شود، اما اصلاحات بايد روی انتخابات پافشاری كند و هرجا روزنه‌‏ای می‌‏بيند آن را ياری كند. امروز ساز و كارهايی كه در انتخابات حاكم است، درست نيست، هميشه اين را گفته‌‏ايم و فرياد زده‌‏ايم گاهی اثر داشته و گاهی اثری نداشته است.

اصلاحات بايد به واقعيت‌‏های زندگی، بخصوص عدالت به عنوان طلايی‌‏ترين خواست انسان توجه كند. امروز تنها عدالت اقتصادی مطرح می‌‏شود و تصور می‌‏كنم برای آن بايد سرمايه‌‏های ملت را بی حساب و يك پارچه در جامعه مطرح كنيم در حالی كه عدالت اجتماعی وسيع تر از عدالت اقتصادی است.
اگر عدالت دادن حق هر كسی است
، كدام حق بزرگ تر، با شكوه تر و فاخرتر از حق حاكميت انسان بر سرنوشت خود، البته درست است كه انسان برای اينكه بر سرنوشت خود حاكم باشد نبايد فقير باشد واز سوی ديگر در جامعه‌‏ای كه امكانات در آن فراهم نيست عدالت به معنای توزيع فقر و پايدار كردن فقر در همه اقشار جامعه خواهد بود.

اصلاحات نسبی به صورت دادن لايحه‌‏ها و طرح‌‏هايی كه يك گام راه مردمسالاری را جلو ببرد تا حقوق مردم نهادينه شود با مخالفت‌‏هايی مواجه شد، اما نبايد مايوس شد تا آنجا كه روزنه هست بايد حضور داشت. روزنه انتخابات شوراها بازتر از خبرگان است و روزنه انتخابات خبرگان بسته تر از شوراهاست، در عين حال معتقدم در انتخابات خبرگان هم بايد حضور يافت گرچه مجمع روحانيون مبارز به علل مختلف قادر به دادن ليست نشد، اما در تهران چند نفر و در شهرستانها نيز برخی چهره‌‏های برجسته هستند كه جوانان آنها را می‌‏شناسند و بايد به آنها رای دهند.

در شوراها امكانات بيشتری داريم و بايد با وجود مقاومت در مقابل اصلاحات و مردمسالاری پيش رفت و اين با حضور مردم ممكن است، اما حضور مردم كار كودتا را نمی‌‏كند و تدريجی است، ممكن است كسانی باشند كه حياتشان در غيبت اكثر مردم است و با رای حداقلی خود را نماينده مردم می دانند، اما جهت اكثريت مردم مشخص است و معلوم است كه اگر آنها سيل آسا در انتخابات حضور يابند نتيجه چه خواهد بود. حضور مردم می‌‏تواند مشكلات را بردارد. مسير اصلاحات گام به گام و تدريجی است و حتی در جهت تقويت نظام است. جوانان در اين عرصه نقش ممتاز دارند.

حاشيه مراسم

اين کنگر قرار بود در سالن اجتماعات وزارت کشور برگزار شود اما دولت با آن مخالفت کرد و به همين دليل در تالارتفاهم وابسته به مسجد امام موسی برگزار شد و به همين دليل جمع زيادی پشت در و در محوطه سرباز ماندند و نتوانستند در سالن برای خود جائی پيدا کنند.

سرود يار دبستانی و "ای ايران" . خاتمی با تاخير زياد به مراسم رسيد و بتدريج حاضران در تالار از اين نگران شده بودند که جلوی حضور او را دراين مراسم از بالا گرفته اند، به همين دليل به محض ورود خاتمی جمعيت به يکباره و بصورت هيجان زده شروع به دست زدن کرد. جمعيت بارها سخنان خاتمی را در مقاطع مختلف با تشويق او قطع کردند، بويژه وقتی او گفت "چه انسانهای وطن پرستی که الان غربت نشين شده اند"

نمايش فيلمی از دوران اصلاحات به چشم بسياری از حاضران در تالار اشک آورد. نمايش فيلمی از 18 تير و يورش به خوابگاه دانشجويان نيز هيجان توام با تاثر عميقی را در سالن موجب شد. چند شعر اجتماعی و نواختن سرود ای ايران با گيتار برقی و سنتور و جاز تا حدودی توانست جمعيت را از تاثر ناشی از ديدن فيلم ها بيرون بيآورد.