جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پيروزی چاوز
رای قاطع مردم ونزوئلا
به سوسياليسم و رفرم انقلابی
 
 
 
 

 

اعلام پيروزی قاطع چاوز در انتخابات ونزوئلا  همزمان شد با بزرگترين جشن ملی مردم در کوچه و خيابان. اين انتخابات که با حضور رقيب سرسخت و مورد حمايت سرمايه داران ونزوئلا و پشتيبانی تبليغاتی امريکا و زير نظارت بين المللی انجام شد نشان داد، آن را که حساب پاک است، از محاسبه در يک انتخابات آزاد باک نيست. چاوز متکی به برنامه ها و اقدامات ملی اش به پيروزی رسيد و نشان داد که انقلاب و انقلابی برای پيروزی نيازمند شورای نگهبان و بسيج و حزب پادگانی و تبليغات تلويزيونی، سانسور و توقيف مطبوعات و فيلترينگ سايت های اينترنتی و تقلب در شمارش آراء و ايجاد فضای جنگی در کشور نيست.

چاوز اندكی پس از اعلام نتايج انتخابات بر بالكن كاخ رياست جمهوری حاضر شد و سرود ملی ونزوئلا را با صدای بلند و همراه توده مردمی که با پرچم های سرخ و يا پيراهن هائی به رنگ قرمز زيربالکن جمع شده بودند خواند. او خطاب به مردمی که بی اعتناء به ريزش باران خود را مقر رياست جمهوری رسانده بودند گفت: بسوی ونزوئلای سوسياليستی به پيش! زنده باد انقلاب سوسياليست. سرنوشت امروز چنين رقم خورده و عصر جديد گشايش يافته است. ما نشان داديم كه آسمان ونزوئلا قرمز رنگ است! هيچ كس نبايد از سوسياليسم هراس داشته باشد، سوسياليسم يعنی انسانيت، يعنی بشريت و يعنی عشق به زندگی و به مردم. مرگ بر امپرياليسم زيرا ما به جهانی جديد نياز داريم.

چاوز بر ادامه برنامه های اقتصادی خويش برای بهره گيری از درآمد نفت کشور جهت فقير زدائی از جامعه، تحصيل رايگان در دانشگاه‌ها و سوبسيد بيشتر برای رسيدن مواد غذايی ارزان تر بدست مردم تاکيد کرد و در زمينه سياست خارجی با صراحت اعلام داشت که سياست صادرات نفت به کوبا و بوليوی ادامه خواهد يافت.

خبرگزاری ها نتيجه شمارش آراء انتخاباتی را از 61 تا 65 در صد به نفع چاوز گزارش کرده اند.

مشاركت مردم در انتخابات نيز عليرغم همه تلاشی که برای تحريم آن از جانب مخالفان چاوز و دشمنان سوسياليسم شده بود ‌٦٢ درصد گزارش شده است.

يک سخنگوی وزارت امور خارجه‌ آمريكا سلامت و آزادی انتخابات ونزوئلا را تائيد کرد. چاوز ‌٥٢ ساله دارد و در سال 1992 يک کودتای ناکام نظامی را رهبری کرد و بدنبال آن نيز مدتی زندانی و ازارتش کنار گذاشته شد.