ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ديدار کروبی با اعضای ليست اصلاحات برای انتخابات شوراها
چپ ها، اصلاح طلب ها، خط امامی ها
اوضاع را جدی بگيريد
 و با همه توان به ميدان بيائيد
 
 
 
 

 

اعضای ليست اصلاحات برای انتخابات شوراها با مهدی کروبی رئيس مجلس ششم و دبيرکل حزب اعتماد ملی ديدار کردند. کروبی دراين ديدار گفت:

اين انتخابات به منزله آغاز كار جديدی برای اصلاح‌طلبان بعد از دولت اصلاحات است. خوشبختانه اصلاح‌طلبان يك ليست واحد ارائه كرده‌اند. اوضاع را جدی بگيريد و درس‌های گذشته عبرتی برای شما باشد تا دوباره نيازی به تجديد داشته باشيم. من به شما می‌گويم كه اگر رای آورديد و شورای شهر را كسب كرديد، تحليل‌هايتان عوض نشود و وارد فضای ديگری نشويد، بلكه يادمان باشد. اين پيروزی كه نصيبمان شده با همين شيوه، منش و ديدگاه‌ها باقی بماند و با همين ديدگاه‌ها حركت كنيم.

آقای خاتمی با جلساتی كه برگزار كردند و رايزنی‌هايی كه با افراد برای ثبت‌نام انجام دادند نقش موثری را در اين مسير ايفا كردند و ايشان با اين حركتشان مشوق اين هستند كه همه بايد برای انتخابات وارد عرصه شوند. من از نقش خاتمی و هاشمی در رسيدن به فهرست مشترک اصلاح‌طلبان تشکر می کنم. چهره‌های مهم‌تری را از معاونان و استانداران در سطح گسترده وارد انتخابات كرده‌ايم و لذا خواهش می‌كنم  تمام كسانی كه علاقه‌مند به اين انديشه و فكر هستند كه می‌توان از آن به عنوان جريان چپ، اصلاح‌طلب و خط امامی نام برد به ميدان انتخابات بيايند. انتخابات اين دوره نشانگر اين است كه اين تفكر و شخصيت‌ها از چه جايگاهی در جامعه برخوردارند، البته اگر انتخابات اين دوره به مانند انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوری نهم باشد و نيروهای غيبی وارد آن شوند بحث ديگری است.                                        

وی تصريح كرد:با توجه به اينكه در شرايط فعلی امكاناتی در اختيار نداريم و رقبا با همه امكاناتی كه دارند سرگرم تلاش اند، بايد كار را جدی بگيريم و هواداران و حتی داوطلبان فكر نكنند كه با ارائه ليست كار به پايان رسيده و همه كارها را بايد به خدا سپرد.