ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ابراهيم يزدی:
با اعلام ليست اصلاحات برای شورا
نوبت مردم است، که اشتباه
تحريم انتخابات را تکرار نکنند
 
 
 
 

 

ما از اينکه اصلاح‌طلبان توانسته‌اند بر سر يک ليست مشترک به توافق برسند، استقبال می‌کنيم. اکنون نوبت مردمی است که در انتخابات قبلی شوراها خود زنی کردند و با عدم شرکت درانتخابات باعث شدند يک گروه پادگانی با آرای يکپارچه و منسجم خود، در پايين‌ترين سطح ممکن به شورا راه يابند و اختيارات شهر بزرگی همچون تهران را بدست بگيرند.

البته، مردم تهران به زودی، متوجه خطای گذشته شدند که با عدم مشارکت خود راه را برای چه گروهی باز کردند. اما اين يکطرف قضيه بود. طرف ديگر اين بود که اصلاح‌طلبان در انتخابات دوره قبل شورای شهر تهران نتوانستند يک ليست واحد ارائه دهند و در نتيجه آرا شکسته شد. اگر اصلاح‌طلبان در همان انتخابات گذشته يک ليست واحد می‌دادند، به رغم سطح پايين مشارکت مردم در انتخابات، پيروز می‌شدند.

در اين دوره نيز اين مسائل همچنان مطرح است. جريان راست افراطی توان محدودی دارد و هنگامی برنده می‌شود که مردم از شرکت در انتخابات استقبال نکنند. در نتيجه آنان بتوانند با تعداد آرای يکپارچه محدودی که دارند، انتخابات را ببرند. اکنون نوبت مردم است که از حالت انفعال بيرون بيايند و با تمام نيرو در انتخابات شورای شهر خود شرکت کنند.

ما از مردم دعوت می‌کنيم از ميان کانديداهای تاييد صلاحيت شده کسانی را که به طور نسبی قبول دارند ولو يک نفر، به او رای دهند.

اما اکنون ما در مقام آن نيستيم و نبايد باشيم که انتقادات گذشته را بهانه‌ای برای عدم همکاری ميان نيروهای اصلاح‌طلب قرار بدهيم. بنابراين ما به تلاش اين افراد ارج می‌نهيم، و همکاری ميان گروه‌های اصلاح‌طلب را به فال نيک می‌گيريم.