ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

کارخانه های کشت و صنعت خوزستان

در معرض فلج تولید و تعطیلی اند

 

همزمان با انتشار گزارش مربوط به افزایش واردات شکر، گزارش شده است که در صورتي نرسیدن فوری سوخت به كارخانجات واحد اميركبير این کارخانه تعطیل خواهد شد.

مديرعامل واحد توسعه نيشكر و صنايع جانبي در همین ارتباط به خبرگزاری های داخلی گفت:

با تعطيلي كارخانجات كشت و صنعت منطقه خوزستان ميزان بسيار زيادي از توليد شكر كشور كاسته مي‌شود. شركت كشت و صنعت اميركبير به تنهايي روزانه حدود 1000 تن شكر توليد مي‌كند و با تعطیل شدن آن 1533  کارگر و کارمند طرف قرارداد و 1130 نفر کارگر و کارمند پيمانكار بیکار خواهند شد. این تعطیلی توقف کشت نیشکر را در بيش از 10 هزار و 400 هكتار از اراضي را زير كشت به همراه خواهد داشت.