وبلاگ‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

احمدی نژاد
با بچه محل ها، يک ليست داد!

الپر

 
 
 
 
 

 

احمدی نژاد و احمدی نژادی ها بالاخره حساب خود را از همه طيف های اصولگرايان جدا کردند و يک ليست مجزا دادند. يعنی در کنار ليست ائتلافی اصولگرايان که همه چهره های مطرح طيف راست و محافظه کار و اصولگرا، طيف قاليباف و اکثريت شورای فعلی را در کنار هم نشانده، يک ليست ناشناخته داده اند که هويت اکثر اعضای آن هم حتی برای ما سياسی ها معلوم نيست. اين اقدام عجيب معنای خاصی دارد.

احمدی نژاد و احمدی نژادی ها تصور می کنند اگر 15 تا بچه محل آقا محمود را هم معرفی کنند، همه آرای او به حساب ايشان هم ريخته می شود. ظاهرا احمدی نژاد يک چيزی هم از بقيه اصولگرايان طلبکار است که چرا کنار نمی روند تا او يک تنه کشور را اداره کند. به نظرم بيشتر از مدل های سياسی و جامعه شناسی ، مدل های روانشناسی به درد تحليل رفتار احمدی نژاد و احمدی نژادی ها می آيد.

به نظرم حالت روحی و روانی الان احمدی نژاد را بايد بيشتر ناشی از بيماری "مستی نفت" دانست. بدين منوال رفتار هواداران او هم بيشتر ناشی از بوی نفتی به نظر می رسد که قرار بود سر سفره های ملت بيايد، و نيامد چون بوی بدی می داد. البته که آنها اين حالت را بيماری نمی دانند، بلکه نام قشنگی برای آن می گذارند: جنبش خدمتگزاري. ليست آنها هم بامسماست، چون با نام "رايحه خوش خدمت" منتشر شده است. رايحه ای که چيزی بيش از همان بوی بد نفت نيست که نگذاشت اين طلای سياه بر سر سفره های مردم بيايد. اما اين خط و اين نشان. سرمستی دلارهای نفتی که اين روزها احمدی نژاد و احمدی نژادی ها را گيج کرده، دارد بلای بدی را سر جريان اصولگرای ايران می آورد؛ و خودشان حواسشان نيست. اين جدا شدن ها راحت است، اما دوباره بستن پيوندهای گسسته کار راحت و سريعی نيست. از اين لحاظ تجربه اصلاح طلبان بيشتر است.

چيزی که مردم می بينند اين است: چمران و شيبانی و کاشانی و بيادی در ليست احمدی نژاد نيستند. احمدی نژاد هم مثل قبلی ها فاميل (خواهرش) خود را به صحنه آورده است. اصولگرايان با همه شعاری وحدتی که سر دادند دو شقه شده اند، اما ياران خاتمی با همه تبليغات صداوسيما ائتلاف کردند و يکی شدند. ظاهرا خاتمی هم از عملکرد احمدی نژاد ناراضی است و می خواهد به صحنه برگردد...

فکر می کنيد با اين فضا نتيجه انتخابات به کدام سمت می رود؟

(عنوان اين مطلب را پيک نت انتخاب کرده است)