ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تفاوت اين انتخابات
با انتخابات قبلی
آن ممه را
لولو برد!

 
 
 
 

 

ابطحی ـ من به دلايل مختلف اعتقاد دارم شرايط فعلی انتخابات شوراها تفاوت جدی با شرايط دوران انتخابات رياست جمهوری پيدا كرده است. در انتخابات رياست جمهوری بر اساس يك خوش‌شانسی و تصادف، رياست‌جمهوری به جريان محافظه‌كار واگذار شد. جدای از تخلفات انتخاباتی و آن‌چه كه آقای كروبی آن را به نيروهای غيبی تعبير می‌كند دو عامل اصلی دليل پيروزی محافظه‌كاران شد، اول تعدد كانديداها در جبهه اصلاحات و دوم حجم 11 ميليونی تحريم‌كنندگان. اما اكنون از يك‌سو خوشبختانه با تلاش دست‌اندركاران ائتلاف اصلاح‌طلبان و با محوريت آقای خاتمی و همراهی آقای كروبی به عنوان پيشكسوتان و بزرگان جبهه اصلاحات ليست واحدی برای شوراهای شهر و روستا تهيه و ارائه شده است. اختلافات دوران رياست‌جمهوری در جبهه اصلاح‌طلبان كه باعث شد آقای احمدی‌نژاد تنها با اختلاف كمتر از پانصد هزار رای از آقای كروبی پيشی بگيرد، تلنگری بود كه اين بارپشتوانه وحدت اسامی در ليست انتخاباتی شوراهای شهر و روستا در اردوگاه اصلاح‌طلبان شد. اين يك واقعيت جدی و انكارناپذير است كه پيروزی در انتخابات شوراها از آن جهت پر‌اهميت است كه می‌تواند آغاز پيروزی‌های بعدی برای انتخابات مجلس و رياست‌جمهوری آينده شود. همان مسيری كه محافظه‌كاران طی كردند. به همين دليل و در پناه آن چشم‌انداز تعيين‌كننده است كه اسامی كانديداها در مرحله بعد از اصل پيروزی در انتخابات قرار می‌گيرد