ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

افشای يک توطئه ديگر
دست رد حزب پادگانی
بر سينه نيروی نظارتی- انتظامی

 
 
 
 
 

"قدرت‌‏الله عليخانی» عضو كميسيون امنيت‌‏ملی و سياست‌‏خارجی مجلس از فراکسيون اقليت روز گذشته فاش ساخت که نيروی انتظامی به بهانه نداشتن توان و امکانات، شانه از زير بار حافظت ازصندوق های رای خالی کرده و آن را به بسيج واگذار کرده است. به اين ترتيب حزب پادگانی برای پيروزی در انتخابات، خود حافظ صندوق های رای هم شده است!

عليخانی گفت: طبق اطلاعات و گزارش‌‏های رسيده توافقاتی به عمل آمده كه اكثر صندوق‌‏های رأی در انتخابات 24 آذر به بسيج سپرده شود. عليخانی گفت: به وزارت كشور و نيروهای بسيج هشدار می‌‏دهيم كه از هرگونه ديدگاهی كه باعث تضييع حقوق ديگران شود، پرهيز كنند. به نظر ما اين اقدام كاملاً سياسی و با هماهنگی سياسی و جناحی صورت گرفته است. انتظار می‌‏رود هر چه زودتر جلوی اين حادثه گرفته شود.