ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اصولگرايان  
چشم ديدن بوش را دارند
اما سايه هم را با تير می زنند!

 
 
 
 
 

حاج حبيب الله عسگراولادی که همچنان رهبری عاليه موتلفه اسلامی و جبهه ای متشکل از نيروهای طيف راست را با نام "پيروان رهبری» دراختيار دارد، در جلسه موتلفه اسلامی، صريح تر از هر زمان ديگری اعتراف به شقه شقه شدن اصولگرايان کرد. عسگراولادی بدون آنکه نام احمدی نژاد را ببرد، مستقيم ترين و تندترين انتقادش متوجه او بود. عسگراولادی در توضيح ليستی که برای شوراها در تهران ارائه داده گفت:

اصول‌گرايان در تهران و برخی شهرها نتوانسته به ائتلاف برسند. آنها سه چهار يا پنج ليست داده اند. هر دو دسته از اصول‌گرايان می‌گويند حاضرند با ما(پيروان رهبري) به ائتلاف برسند و صحبت كنند اما به هيچ وجه حاضر نيستند با دسته مقابل صحبت كنند!

عسگراولادی در بخش پايانی صحبت خود با اشاره غير مستقيم به نامه پراکنی احمدی نژاد برای بوش و کاخ سفيد و چند شقه شدن ايثارگران و آبادگران حامی او در انتخابات رياست جمهوری و شوراهای دوم گفت: «بعضی ها حاضرند با آمريكا صحبت كنند اما حاضر نيستند با ديگر برادران اصول‌گرايشان صحبت كنند.»

احمدی نژاد يک ليست بعنوان حاميان دولت تهيه کرده و خيال دارد شورای شهر تهران را با همين ليست قبضه کند.