جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پاژما - سياتلPJM in Seattle – مايکل لدين
مراکز قدرت، آماده دوران
پس از خامنه ای می شوند

 
 
 
 
 

سلامتی ايت الله خامنه ای رو به افول است درحاليکه درگيری برسرقدرت بالا ميگيرد. سه سال پيش ، رهبر جمهوری اسلامی " علی خامنه ای» با عجله به بيمارستان ونک  سابق که هم اکنون بيمارستان بقيت الله نام دارد منتقل شد. بيمارستان 1200 تختخوابی، نيمی از تخت های خود را برای مقام رهبری خالی کرد. خامنه ای به سرطان نيز مبتلاست  و برای کنترل درد، ميزان زيادی مواد مخدرمصرف می کند. او در ده ماه گذشته حدود 17 پوند وزن از دست داده و در بهارسال گذشته گفته شده بود که بعيد است بهارسال آينده راببيند.

خامنه ای که ابتدا با عرق سرد و احساس سرما و از دست دادن قدرت درپاها به بيمارستان منتقل شد، با توجه به ميزان پائين فشارخون و ضربان قلب به نظر ميرسيد دچار نوعی خونريزی داخلی شده باشد، اما پزشکان تشخيص  دادند که دچار عارضه قلبی است. وی در حال حاضر زيرنظر پزشکان و در شرايط امنيتی شديد بسرمی برد.

منابع خبری معتبر من (مايکل ليدن) گفته اند بدنبال اين مسئله درگيری زيادی برای بدست گرفتن قدرت در ايران در راه است. اگر مشکل قلبی خامنه ای جدی وخطرناک باشد اين باعث می شود که نبرد برای جانشينی وی  بالا بگيرد و حتی بقول برخی منابع، به يک خشونت برای کسب قدرت ختم شود. 

در 27 نوامبر هواپيمای نظامی که به سمت تبريز ميرفت بعداز بلند شدن از باند فرودگاه تهران سقوط کرد. و تقريبا 40 سرنشين آن که رهبران سپاه بودند کشته شدند. همه آنها از جمله مشاوران و گماردگان نزديک خامنه ای بودند.

هفته ای پيشتر از آن يک هليکوپتر نظامی با 6 سرنشين(در اصفهان) سقوط کرد. ژانويه سال گذشته احمدکاظمی فرمانده زمينی سپاه، همراه با هفت فرمانده  بلند پايه در سقوط هواپيمای فالکون فرانسوی نزديکی مرز ترکيه، جان خود را از دست دادند.  تقريبا يک ماه قبل تر يک هواپيمای نظامی سی 130 در نزديکی تهران به يک ساختمان 10 طبقه برخورد کرد و 115 نفردر آن که بيشترخبرنگاران بودند جان باختند.

- در صحنه ديگری- هفته گذشته مجلس يک قانون گذارند که دوره رياست جمهوری يکسال کمتر شود که دراين صورت رياست جمهوری احمدی نژاد از چهار سال به سه سال خواهد رسيد.

روزچهارشنبه، دانشجويان در تظاهرات دانشگاه تهران با شعارهای» مرگ برديکتاتور" و "مرگ براستبداد" شرکت کردند. در استان مازندران ، هزاران کارگرعصبانی درمقابل احمدی نژاد تظاهرات کردند و خواستارحق قانونی خود و عملی شدن وعده های او شدند.

هنوز بيماری رهبر سری باقی مانده است ولی بالاخره وضعيت جسمی خامنه ای  به آگاهی عمومی خواهد رسيد.