ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حمايت از سهيلاجلودار زاده برای مجلس
حمايت ستاد اصلاح طلبان
از 5 کانديدای خبرگان در تهران
 
 
 
 

 

ستاد ائتلاف اصلاح طلبان که با ليست کامل برای انتخابات شوراها، در تهران وارد صحنه شده، برای انتخابات خبرگان رهبری نيز در آخرين روزهای قبل از برگزاری انتخابات حمايت خود را از 5 کانديدای خبرگان از تهران اعلام کرد. مرتضی حاجی سخنگوی اين ستاد اعلام داشت که ستاد ائتلاف اصلاح طلبان از حضرات آيات و حجج اسلام توسلی، هاشمی رفسنجانی، هاشم‌زاده هريسی، محسن موسوی تبريزی و حسن روحانی حمايت می کند. در شهرستان ها نيز اصلاح طلبان مردم را تشويق به دادن رای به کانديداهائی می کنند که به اصلاحات نزديک باشند.

اين ستاد برای انتخابات مياندوره ای مجلس نيز از سهيلا جودار زاده حمايت کرده و مردم را برای دادن رای به وی فراخواند.

از آنجا که هنوز چانه زنی ها برای اعلام صلاحيت برخی کانديداهای خبرگان و شوراها و حتی مياندوره ای مجلس ادامه دارد، ستاد ائتلاف اصلاح طلبان اعلام داشته اگر کسانی تائيد صلاحيت شوند که مورد نظر اين ستاد هستند، نام آنها نيز فورا اعلام خواهد شد.

پيش تر از برخی شهرها کسانی تائيد صلاحيت شده بودند که ستاد اصلاح طلبان روی حمايت از آنها حساب کرده بود، اما شورای نگهبان با اطلاع از اين گرايش، تائيد صلاحيت خود را از آنها پس گرفت و اکنون چانه زنی برای ادامه تائيد صلاحيت اين افراد جريان دارد. در مورد خبرگان نيز ظاهرا همين مسئله وجود دارد زيرا مهدی کروبی رئيس مجلس ششم و دبيرکل حزب اعتماد ملی نيز در مصاحبه های اخير خويش با نظر مثبت به اين مسئله اشاره کرده بود.

سخنگوی ستاد اصلاح طلبان در مصاحبه خود گفت كه حتی برخی افراد نامه‌ تائيد دريافت كرده بودند؛ از جمله در شهرهای كرمانشاه و رشت ولی مجددا تائيد صلاحيت را شورای نگهبان پس گرفت!

اين احتمال که در آخرين روز و در يک حرکت خاموش اين افراد تائيد صلاحيت شوند تا از آنها حمايت نشده و رای نيآورند بسيار است و به همين دليل گفته می شود همه سايت ها و وبلاگ های متمايل به اصلاحات و انتخابات خود را آماده کرده اند تا در صورت چنين امری همه سويه کار تبليغاتی را برای اين افراد آغاز کنند.