ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  رئيس دفتر آيت الله خمينی
مردم ساده دل نمی دانند
کودتای خزنده درجريان است
 
 
 
 

 

آيت الله توسلی، رئيس دفتر آيت الله خمينی و عضو رهبری مجمع روحانيون مبارز، که کانديدای مجلس خبرگان آينده نيز هست، با در مصاحبه ای مکتوب با سايت آفتاب، به زبان خود همان نگرانی هائی را در ارتباط با مجلس خبرگان آينده و انگيزه های شورای نگهبان برای قلع و قمع نيروهای سياسی مطرح کرده است که تاکنون به اشکال مختلف از سوی هاشمی رفسنجانی، خاتمی، حسين روحانی طرح شده است. حتی حسن روحانی دبير سابق شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی که بسيار با احتياط سخن می گويد.

آيت الله توسلی در اين مصاحبه و در پاسخ به سئوالات طرح شده نوشت:

 

«ما در انتخابات رياست جمهوری  شاهد تخريب چهره ها بوديم، که اميدوارم در اين انتخابات چنين نشود. يکی از اهداف تخريب کنندگان بازی با مردمان ساده دل و ظاهربينی است که متوجه نيستند کودتای خزنده عليه انقلاب و آن نظام مقدسی است که بوسيله بنيانگذار آن حضرت امام خميني(س) انجام گرفت. می خواهند اشخاص مورد نظر خود را به مسئوليت‌های سنگين انقلاب برسانند. خداوند چنين روزی را نيآورد. حضرت امام(ره) در منشور روحانيت فرمودند: «طلاب عزيز از اين مقدس مآبان و تحجرگرايان و از فکر اين مارهای خوش خط و خال کوتاهی نکنيد.»

- خطر به قدرت رسيدن کسانی که به امام اعتقادی ندارند را جدی می دانيد؟

اميدوارم که چنين واقعه‌ای با اتکای به خداوند متعال و همت کسانی که برای به ثمر رسيدن انقلاب و پيروزی آن سال‌ها در زندان‌ها شکنجه‌های فراوان کشيده‌اند اتفاق نيفتد. گرچه به حسب ظاهر تلاش‌هايی را برای اين اهداف مشاهده می‌کنيم.»

 

به اين ترتيب و بموجب شايعاتی که در بالاترين سطوح حکومتی جريان دارد، مجلس خبرگان آينده وظيفه تعيين رهبر جانشين علی خامنه ای را برعهده دارد و تمام تصفيه هائی که انجام شده و مقاومتی که از جانب امثال هاشمی و خاتمی می شود تا مردم را هوشيار کنند و به پای صندوق های رای بيآورند، با زبان بی زبانی همين را می خواهد بگويد!