جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نخست وزير انگلستان درآستانه سفر به خاورميانه
ايران در حوادث عراق، فلسطين و لبنان نقش دارد
 
 
 
 

 

تونی بلر، نخست وزير انگلستان که از سفر و مذاکره با بوش درامريکا بازگشته، در آستانه سفر به خاورميانه طی سخنانی که هيچ نوع نگاه مثبتی نسبت به طرح جيمزبيکر در آن مشاهده نمی شود گفت:

جمهوری اسلامی يک "تهديد استراتژيک" برای خاورميانه است. تهديدی که آگاهانه برای منطقه مشکل آفرينی  می کند.

بلر که در جلسه مطبوعاتی ماهانه اش سخن می گفت، افزود: حکومت ايران دراختيار مشتی افراطی است. همان ها که اکنون کنفرانس "هولوکاست" در تهران برپا کرده اند.

همين افراطيون برای دولت های ميانه رو در منطقه مشکل آفرينی می کنند و در لبنان، فلسطين و عراق سرگرم عمليات اند. وقت آن رسيده است که بی پرده سخن بگوئيم و رژيم حاکم بر ايران را تهديدی استراتژيک اعلام کنيم.