جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  هشدار شورای المپيک آسيا
ورزشکاران ايرانی که شعارمذهبی بدهند
جريمه و يا از بازی حذف می شود
 
 
 
 

 

شورای المپيك آسيا به کميته ملی المپيک ايران هشدار داد که چنانچه ورزشکاران ايران روی لباس های خود شعار- مذهبی و يا سياسی- بنويسند، جريمه و يا از بازی محروم خواهند شد. اين هشدار برای مسابقات المپيک آسيائی داده شد.

خبرگزاری فرانسه از قول دبيرکل شورای المپيک آسيا نوشت: متاسفانه رضازاده صاحب دو مدال طلای المپيك و ركورددار جهان در سنگين وزن وزنه‌برداری، روی پيراهن ورزشی‌اش چنين شعارهای تبليغاتی نوشته شده و اين مغاير قوانين المپيک است. ما تمام كميته‌های ملی كشورهای آسيايی را ضرورت احترام به قوانين شورای المپيك آسيايی، برای سياسی و يا مذهبی نکردن ورزش و ننوشتن شعار روی لباس هايشان تاکيد کرده ايم.