ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اعلاميه انتخاباتی انجمن اسلامی دانشگاه تهران
حاکميت يکدست تر، ماجراجوئی بيشتر
از ليست اصلاح طلبان حمايت می کنيم

 
 
 
 
 

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران با صدور بيانيه‌ای ضمن اعلام شرکت درانتخابات، حمايت خود را برای شوراها از ليست اصلاح طلبان اعلام داشت. اين انجمن نوشت: تنها راه نيل به دموكراسی و توسعه پايدار از راه انتخابات و صندوق‌های رای خواهد گذشت.

 پس از انتخابات قبلی و يكدست‌سازی قدرت علی‌الخصوص دانشگاه‌ها دست‌خوش تحولاتی جدی شد. تك صدايی مضاعف در فضای سياسی كشور در فقدان رسانه‌های آزاد و مستقل، برخورد با سنديكا‌ها و نهاد‌های مدنی – دانشجويی، اخراج و ستاره‌دار كردن دانشجويان و اعمال محدوديت و بعضا كنار گذاشتن استادان با تجربه و فعال سياسی، همه و همه بيش از پيش آگاهان سياسی را به اين امر آگاه ساخت كه عوارض اين روند جز تهديد آزادی‌ها و به خطر افكندن آينده كشور بواسطه ماجراجويی‌ها چيزی در برندارد. بعنوان قديمی‌ترين تشكيل مدنی و دانشجوی كشور اعلام می‌داريم با توجه به برخی خطرات پيش رو از جمله خطر يكدستی و يك جانبه‌گرايی توسط گروهی خاص، از ميان رفتن رقابت و نظارت و پويايی سياسی، ادامه فشار‌ها و تهديد‌ها بر جامعه دانشگاهی، حمايت خود را از ائتلاف اصلاح طلبان اعلام می‌داريم.