ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

اصلاح طلب ها

اگر دیشب نخوابیده باشند

امروز شورای شهر را برده اند

خوب شد خبرگزاری های خارجی بودند و اگر درشمارش آراء

 تقلب شود، آنها خواهند نوشت، دیروز در تهران چه گذشت.

ابطحی- تا ساعاتی دیگر انتخابات شوراها و خبرگان پایان می یابد. امروز ظهری دوسه ساعتی رفتم ستاد انتخابات اصلاح طلبان.از سراسر شهر خبر می گرفتند. در مجموع اوضاع به نفع اصلاح طلبان خیلی امیدوار کننده تر از آن بود که خودمان گمان می بردیم. وقتی معلوم شد اوضاع اصلاح طلب ها بد نیست، گفتند آقای کروبی به کاندیداهای اصلاح طلب پیغام داده، اگر بتوانید امشب نخوابید، اوضاع بر وفق مراد است. آقای کروبی از خواب چند ساعته شب شمارش رای در انتخابات ریاست جمهوری که همه چیز زیر و رو شده بود، خاطره ی تلخی دارد. آقای موسوی لاری، بیطرف، حاجی، صفدر حسینی در ستاد بودند. جمعی از کاندیداها هم بودند. همه البته نگران آخرین ساعات رای گیری و هنگام شمارش آرا بودند. آقای تقی زاده خامسی البته خیلی امید وار بود. معتقد بود بیشتر از نصف منتخبان تهران از لیست اصلاح طلبان خواهند بود. ساعت حدود 4 بود که سر راه دم حسینیه ارشاد ایستادم تا رای بدهم. جمعیت فراوانی بود. در مدتی که در صف بودم خیلی ها سراغ لیست مورد تایید آفای خاتمی را می گرفتند. صادق صبا گزارشگر معروف بی بی سی را هم آنجا دیدم. برای انتخابات آمده است. چند تا خبرنگار خارجی دیگر هم بودند. مصاحبه هم کردم. همه آنها می گفتند که میزان شرکت کننده خیلی زیاد بوده است. من که معتقدم با این جو تبلیغاتی نا برابر و سازماندهی های امکانات حکومتی اگر چند نفر از اصلاح طلبان در تهران وارد شورا شوند و نیز آقای هاشمی رفسنجانی بیش از آقای مصباح رای بیاورد، موفقیت بزرگی است. چون انتخاباتی که یکسال بعد ازانتخابات دور اول ریاست جمهوری برگزار می شود، قاعدتا باید آقای احمدی نژاد همه لیست تهران را ببرد و آقای مصباح هم نفر اول تهران شود. حالا تا فردا شود و نتیجه مشخص گردد. ازهمه مهم تر اینکه از فردا میتوان به جای احساس مسئولیت و جلو گیری انتخاباتی مثل همیشه سایتم را بنویسم.