ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

نتایج سرشماری 1385

سیل جمعیت از روستاها

به طرف شهرها روان است

مرکز آمار ایران نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 را اعلام کرد. براساس این نتایج، مردان ایران حدود یک میلیون و 330 هزار نفر بیشتر از زنان اند .

استان تهران با 13 میلیون و 328 هزار و 11 نفر جمعیت، یعنی معادل 19 درصد جمعیت ایران، پرجمعیت ترین استان و ایلام با 534 هزار و 729 نفر معادل 8 درصد جمعیت کشور، کم جمعیت ترین استان ایران هستند.  

جمعیت در استان های آذربایجان شرقی 3 میلیون و 598 هزار و 916 نفر و در آذربایجان غربی 2 میلیون و 848 هزار و 435 نفر و در استان اصفهان 4 میلیون و و 599 هزار و 172 نفر اعلام شده است.

جمعیت در مجموع استان های خراسان رضوی 5 میلیون و 615 هزار و یک نفر, خوزستان 4 میلیون و 244 هزار و 22 نفر, فارس 4 میلیون و 279 هزار و 766 نفر, کرمان 2 میلیون و 605 هزار و 967 نفر, گلستان 1 میلیون و 609 هزار و 331 نفر,گیلان 2 میلیون و 377 هزار و 531 نفر و مرکزی 1 میلیون و 335 هزار و 771نفر برآورد شد.

نتایج سرشماری سال 85 کل کشور نشان می دهد 68 و 4 دهم درصد جمعیت ایران شهرنشین و 31 و نیم درصد روستانشین هستند.