ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

امید بسیار- خوشبینی کم

مصاحبه های کوتاه رهبران جبهه مشارکت

 میردامادی، حجاریان و محمدرضا خاتمی

 

سعيد حجاريان، هنگام دادن رای گفت:

مشاركت مردم در انتخابات شورا‌ها به‌ويژه در تهران بين 35 تا 50 درصد پيش‌بيني مي‌شود و به نظر من ليست تركيبي به داخل شورا‌ها راه خواهد يافت، البته اعضاي علي‌البدل نيز مهم هستند.

اگر به وضعيت حاضر شوراي دوم نگاه كنيم مي‌بينيم چون در وضعيت اجرايي قرار گرفته‌اند، عيني گراتر شده‌اند و حتي شاهديم اكثر اعضاي شوراي دوم اسم خود را اصولگراي اصلاح‌طلب گذاشته‌اند؛ چرا كه وقتي وارد شورا‌ها مي‌شوند و در مرحله اجرايي قرار مي‌گيرند، عيني‌گرا مي‌شوند.

آينده اصلاحات با كنار رفتن غبارها آفتابي‌تر از امروز خواهد بود.

محمدرضا خاتمي دبیرکل سابق جبهه مشارکت نیز هنگام رای دادن گفت:

شخصا فكر مي‌كنم هيچ ليستي نتواند پيروز مطلق انتخابات باشد، شايد پيروزي نسبي براي اصلاح‌طلبان رقم بخورد.

اصلاح‌طلبي هيچ گاه به‌ويژه در يك سال و نيم اخير مسكوت نمانده است. اين يك سال و نيم فرصت خوبي بود براي ارزيابي داشته‌ها، هم در درون خود و هم درون جامعه، هم‌چنين ارزيابي رقبا و اشتباهات گذشته براي بهره‌گيري از تجربيات، و امروز، اصلاح‌طلبي حركت جديدي را در عرصه سياست ورزي آغاز كرده است.

محسن ميردامادي، دبير كل کنونی جبهه مشاركت نیز گفت:

هر تعدادي را بتوانيم به شورا‌ها بفرستيم به همان ميزان پيروز شده‌ايم. شواری کنونی تهران كاملا در دست جناح مقابل است.

با خبرهايي كه از حوزه‌هاي مختلف رسيده نتيجه‌ خوبي را براي اين انتخابات پيش‌بيني مي‌كنيم و اميدواريم با امانت‌داري مجريان و ناظران نتيجه واقعي آراي مردم مشخص شود؛ اگرچه نمي‌خواهيم انتظارات زيادي ايجاد كنيم.