ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

جنگ سنی - شیعه

شبح سرگردان بر برفراز منطقه

 

یک هفته پس از پایان کنفرانس کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در عربستان سعودی و با حضور کویت و بحرین، واشنگتن پست طی تفسیر که باید متاثر از مباحث آن کنفرانس باشد نوشت: دولت عربستان سعودی هشدار داده است، که اگر آمريکا نيروهای خود را از عراق خارج کند، اين کشور به یاری مالی گروه های سنی عراق خواهد شتافت تا در برابر شیعیان مورد حمایت ایران مقاومت کنند.

رهبران عربستان سعودی این هشدار خود را با معاون جورج بوش "ديگ چینی" درجریان سفر اخیر و ناگهانی اش به عربستان سعودی درمیان گذاشتند تا آن را باطلاع بوش برساند.

در همین ارتباط عربستان برای فعال تر کردن دیپلماسی خود در امریکا، سفیر خود در واشنگتن را به ریاض فراخواند تا سفیر جدیدی را راهی امریکا کند.

واشنگتن پست اضافه می کند که هم کاخ سفید و هم کمیسیون "جیمزبیکر" که یک گزارش 79 صفحه ای درباره عراق تهیه کرده است، متفقا بر این عقیده اند که در عراق جنگ میان شیعیان و سنیان  با حمایت دولت های منطقه از دو طرف رو به گسترش است. گزارش بیکر فقط بخشی از واقعیات جاری درعراق را در بر دارد و از جمله نکات کمتر آشکار شده همین تقابل دو گروه اسلامی است، که کشوری های حامی آنها، هر کدام به نوعی نیز با امریکا در ارتباط اند!

(درارتباط با جنگ شیعه – سنی مراجعه کنید به خبری که در همین ارتباط و اخبار مربوط به تدابیر شدید امنیتی علیه حجاج ایرانی دراین شمار پیک نت منتشر شده است.)