ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

بیکاری زیرسرافغان هاست؟

افغان ستیزی دولت

همسو شدن با نئونازی ها

مدیرکل اشتغال خارجی ها در وزارت کار و امور اجتماعی، بار دیگر زمزمه ضرورت مقابله به افغان ها را آغاز کرد و این درحالی است که دو ماه پیش و بعنوان یک اخطار امنیتی از کلیه مقامات دولت احمدی نژاد خواسته شد از سمت و سوی افغان ستیزی فاصله بگیرند و مسئله جدیدی علیه امنیت ملی نیآفرینند. خارجی ستیزی که دولت احمدی نژاد آن را با افغان ستیزی و به بهانه اشتغال زائی برای بیکاران ایران شروع کرده، دقیقا همان سیاستی است که نئونازی ها در آلمان و برخی کشورهای همجوار با آن و در ارتباط با خارجی ها- بویژه ترک ها- و درست به همین بهانه، یعنی ایجاد اشتغال برای بیکاران کشور پیش می برند.

مدیرکل وزارت کار- وزارتخانه ای که کمر به نابودی قانون کار و هر نوع تشکل کارگری بسته- در آخرین اظهاراتش بیکاران کشور را علیه خارجی ها و در واقع علیه افغان ها تحریک کرده و گفت:

يك ميليون و 300 هزار فرصت شغلي در اختيار اتباع خارجي قرار دارد كه فقط هزار نفر از آنها پروانه كار دارند. اين یعني به خطر افتادن اقتصاد ملي.

او که در همايش روساي ادارات و كارشناسان بازرسي كار سخن می گفت افزود: بيش از دو سوم افغان های ایران غير قانوني وارد كشور مي‌شوند و اشتغال غير مجاز دارند.  

آنها از يارانه‌هاي عمومي‌ كشور استفاده مي‌كنند. اشتغال اتباع خارجي نبايد به يك موضوع دست چندم تبديل شود.  از سال 81 با صدور پروانه كار در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات براي اتباع خارجي به تثبيت رسيده است اما در اين ميان تنها 300 پروانه شغل براي اين افراد صادر شده است.

سود اشتغال اين افراد در جيب بخشي از جامعه سرازير مي‌شود اما مضرات آن دست به گريبان تمام جامعه و دولت مي‌شود.

امكانات قانوني بايد براي مقابله با اشتغال اتباع غير مجاز در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار گيرد. براساس ماده 120 قانون كار هيچ تبعه خارجي نمي‌تواند در كشور به كار مشغول شود مگر آن كه اجازه اقامت و پروانه كار داشته باشد. تعداد اتباع خارجي در كشور 500 هزار نفر افزايش يافته است.