ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

گزارش دریافتی پیک نت

از روز رای گیری و واکنش های مردم

بسیج یک اردوی پنجاه هزار نفری در جمکران گذاشته بوده است، تا افرادش برای ماموریت های فوری در دسترس باشند. روز انتخابات واقعا ناظران اصلاح طلبان را به حوزه ها راه نمی دادند. آن چیزهائی که خودشان بعنوان اعتراض نوشته اند و در سایت هایشان منعکس است تنها بخشی از واقعیات و آن هم واقعیات توام با احتیاط است.

هرجا ناظران نسبت به تخلف ها اعتراض می کردند آنها را با توهین و تهدید نظامی بیرون می انداختند و از دست آنها هم هیچ کاری بر نمی آمد. البته خود همین صحنه ها موجب دلسوزی و گرایش مردمی که از زور گوئی و تهدید و اسلحه خسته شده اند به لیست اصلاحات می شد.

بسیجی ها علنا از پشت صندوق رای گیری لیست رایحه خوش خدمت را به مردم می دادند که این تخلف از همه تخلف های دیگر مشهود بود. وقتی ناظران و یا مردم اعتراض می کردند، خود بسیجی ها ابتدا ایجاد تشنج می کردند و سپس از ماموران انتظامی تقاضای کمک. ماموران انتظامی که از قبل توجیه شده بودند فورا به یاری بسیج می آمدند و معرضین را از حوزه رای بیرون می بردند و گاه بیرون می کردند. بعضی از بسیجی ها لیست رایحه خوش خدمت را بر روی میزهایی که رای دهنگان حضور داشتند می گذاشتند. گاه ناظرین اصلاح طلبان آنها را جمع می کردند.

در برخی نقاط شهر کاروان های سازماندهی شده دیده می شد که حتی روز رای گیری تبلیغ لیست رایحه خوش  را می کرد.

در حوزه هایی که خلوت بود به هیچ خبر گزاری اجازه فیلمبرداری داده نمیشد. برخی حوزه ها از همان صبح اول وقت بسیار شلوغ بودند. و وقتی آقایان هاشمی و خاتمی باهم آمدند و رای دادند خبرش بسرعت در حوزه ها پیچید.

از بعداز ظهر روز رای گیری یک دلهره بزرگ در صفوف بسیج و پادگانی ها ایجاد شد. یکباره سیل جمعیتی به سمت صندوق ها روان شد که در انتخابات مجلس هفتم و شوراهای دوم شرکت نکرده بودند. موضوع بلافاصله با بی سیم و تلفن های دستی به یک مراکزی گزارش شد و بعد از مدتی یک دستور واحد به همه حوزه ها رسید مبنی بر اینکه در هر شناسنامه ای که مهر دو انتخابات مجلس هفتم و شوراهای دوم نیست نباید به صاحبش اجازه رای داده شود. حتی اگر کسی در شهرستان بوده آن زمان و آنجا رای داده بود، نمی گذاشتند در تهران رای بدهد.

از ساعت 4 به بعد واقعا تحولی در پای صندوق ها صورت گرفت و به هر جا که می رفتی مردم صف کشیده بودند. انگار همه همدیگر را خبر کرده بودند.

یک نکته دیگر که باید بنویسم این است که در بعضی حوزه ها واقعا مردم از بین لیست ها، خودشان یک لیست درست می کردند. مثلا از لیست قالیباف و یا چمران هم کسانی را در می آوردند و با چند نفر از اصلاح طلبان یکجا می نوشتند که باعث تعجب خیلی از ناظران شده بود. انگار مردم بدشان نمی آید یک ائتلاف بزرگ درست شود. این حرف برداشت من است از ماجرای تهیه لیست توسط مردم. اگر با موشکافی لیست ها و آراء ریخته شده به صندوق ها خوانده شود خیلی چیز ها حکومت از مردم یاد می گیرد.