ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

پایتخت کشور اتمی

500 اتوبوس بدون اعتصاب راننده

از حرکت باز مانده اند

500 دستگاه اتوبوس گازسوز سطح شهر بی آنکه اعتصابی شده باشد و یا سندیکای رانندگان شرکت واحد حق و حقوق رانندگان را طلب کرده باشد، درحال از کار افتادن اند. این اتوبوس ها گاز سوزند و ظاهرا با سرد شدن هوا اتوبوس های گاز سوز نمی توانند سوختگیری کنند.

ناوگان شهری تهران 5500 اتوبوس دارد که از اين تعداد2500 دستگاه گازسوزند؛ اما پي در پي، 500 دستگاه از اتوبوس‌هاي گازسوز، مشكل سوخت‌گيري دارند.  براي اتوبوس‌هاي گازسوز، 7 ايستگاه سوخت‌گيري وجود دارد كه 80 درصد اين ايستگاهها یا تعطیل اند و یا قادر به سوخت رسانی نیستند. خرابي سيستم گازرساني، افت فشار گاز و قطعي برق و گاز عملا 500 اتوبوس شهری را بی آنکه اعتصابی درکار باشد از کار انداخته است.

درحال حاضر از مجموع 7 ايستگاه سوخت‌رساني گاز، تنها يك ايستگاه بدون اشكال فني .

برق تعدادي از ايستگاه هاي سوخت‌رساني گاز، طي هفته‌هاي گذشته به دليل عدم پرداخت آبونمان قطع شده  و یکی از ایستگاه ها نیز چون خطر انفجار در آن می رفت پلمپ شده است.

هر مترمكعب گاز قرار است بزودی 20 تومان پول شود و هزينه گاز هر اتوبوس 5 هزار تومان و سالانه 75 ميليون خواهد شد.