ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

ریاست شورای شهر اراک نیز به یک زن می رسد

زنان ترکمن

شورای شهر گنبد را بردند

بوشهری ها اصلاح طلب تر از همه جا

سردترین مناطق در انتخابات جمعه، خوزستان و بویژه اهواز و زاهدان بود، که زیاد هم تعجب آور نیست. البته از کردستان هم هنوز اخبار دقیق نرسیده است. هم در خوزستان و هم در بلوچستان ایران سیاست های قوم سیتزی دولت نتایج خود را بصورت واکنش مردم نسبت به انتخابات خود را نشان داد و انتظار همین واکنش در کردستان ایران نیز غیر قابل تصور و انتظار نیست.

درعوض، حضور مردم در پای صندوق های رای در استان بوشهر همه را غافلگیر کرد. بویژه آنکه لیست اصلاح طلبان اکثریت را در شورای شهر پیدا کرد. و از لیست طرفداران دولت تنها یکنفر توانست رای مردم را بدست آورد. در فاصله کمی از بوشهر، در برازجان دو نفر از ليست ائتلاف اصلاح‌طلب، دو تن از مستقل‌هاي متمايل به اصلاحات و سه اصولگرا به شورا راه يافته‌اند. در شهر كاكي نيز همه كرسي‌هاي شوراي شهر در اختيار ائتلاف بزرگ اصلاح‌طلب قرار گرفته‌است.

دراستان گلستان که هنوز امام جمعه آن از اصلاح طلبان است و نتوانسته اند او را "آیت الله نورمفیدی" را با آیت الله طاهری اصفهان هم سرنوشت سازند نامزدهاي ائتلاف اصلاح‌طلب شوراها را برد. در شهرگرگان ظاهرا 5 نامزد اصلاح‌طلب، 2 نامزد اصولگرا و 2 نامزد مستقل انتخاب شده‌ اند. ( مراجعه کنید به گزارش دریافتی پیک نت از انتخابات روز جمعه و درک مردم از ضرورت ائتلافی کردن نهادها و شکستن انحصار طلبی).و در گنبد کاووس 4 نامزد زن و 3 نامزد مرد انتخاب شده‌اند كه 4 نامزد اصلاح‌طلب و 3 نفر اصولگرا هستند. در اراك خانم فريبا آباقري نامزد مورد حمايت ائتلاف اصلاح‌طلبان (ياران خاتمي) با فاصله زياد در صدر فهرست منتخبان قرار دارد. بنابراين گزارش در ميان 9 نفر اول 4 نفر از فهرست اصلاح‌طلبان 2 نفر اصولگرايان و 3 نامزد مستقل حضور دارند كه به اصلاح‌طلبان نزديكترند.