ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه ابطحی با راديو آلمان
تخلفات فراوان و آشکار
و تقلب های قابل اغماض
اختلاف نظرها و نظارت‌هاى متفاوت امکان تقلب های بزرگ را نمی دهد

 
 
 
 
 

محمدعلی ابطحی معاون پارلمانی کابينه محمد خاتمی، در ارتباط با انتخابات روز جمعه مصاحبه ای با راديو صدای آلمان کرده که بخش هائی از آن را می خوانيد:

راديوآلمان- اخبار حاكى از اين است كه انتخاب چهار نفر از فهرست اصلاح طلب‌ها  حتمى است. اگر چنين باشد، شما اين را كه از ۱۵ نفر چهار نفر اصطلاح طلب راى آورده باشند، مثبت می‌دانيد؟

ابطحى:  من فكر می‌كنم اگر واقع بين باشيم، چنين چيزى بيشتر از مثبت معنا دارد. البته اين كه چهار نفر يا بيشتر و كمتر از اصلاح طلب‌ها انتخاب شده‌اند، جنگ روانى است كه از ديشب شروع شده. هنوز هيچ چيز روشن نيست و شمارش آرا به دليل اختلافاتى كه هست،  چندان قابل اطمينان نيست. احساس من اين است كه از ديشب طرفداران ”رايحه خوش خدمت“ در سايت‌ها، يك جنگ روانى راه انداخته‌اند تا نگرانى ايجاد كنند كه خداى نكرده در نتايج آراء مشكلاتى پيش بيايد. ببينيد! وقتى آقاى خاتمى انتخاب شد در اولين انتخابات شوراهاى شهر، شوراها يكدست در اختيار ليست طرفداران آقاى خاتمى قرار گرفتند. الان يكسال از انتخابات رياست جمهورى می‌گذرد. امكانات زيادى در اختيار دولت  و در اختيار شهردار تهران بود. اينها  تبليغات وسيعى از طريق رسانه‌هاى ملى كردند. وقتى امكانات اصلاح طلب‌ها را كنار اينها می‌گذاريم، می‌بينيم يك شوراى ائتلافى و اينكه از همه گروه‌ها به طور مساوى بتوانند كسانى وارد شورا‌ها شوند، خودش گام مهمى است و موفقيتى در اين شرايط تلقى می‌شود.

 نمی‌گويم كه تقلب نمی‌شود كرد يا وجود نداشته و ندارد. اما تجريه من در سالهاى مديريت و آشنايی با سيستم نشان می‌دهد كه امكان تقلب گسترده در مملكت ما وجود ندارد و دليل هم اختلاف نظرها و نظارت‌هاى متفاوت است. تقلب‌هاى جزيى هميشه در گوشه كنار بوده و خواهد بود اما كمتر كسى نگران تقلب‌هاى تعيين كننده و تاثير گذار است. البته بين تقلب و تخلف خيلى فرق هست. تخلف‌هاى بسيار بزرگ انتخاباتی صورت می‌گيرد.  مثل تصويب‌ها، مثل هماهنگ كردن آدم‌ها براى آوردن پاى انتخابات، مثل فشار آوردن روى بخش‌هاى نظامى يا غيرنظامى براى راى دادن به يك ليست يا مجموعه. اينها را اگر ما در يك نگاه آزادانه ببينيم، من فكر می‌كنم تحلف‌هاى بسيار جدى هستند اما معناى متعارف تقلب ندارند.  هر كدام از گروه‌های رقيب، طرفداران آقاى احمدى نژاد، قاليباف و اصلاحات هر كدام امكاناتى دارند كه در كلان ماجرا مواظب تقلب آشكار باشند . به همين دليل شما نگاه كنيد از شهرستان‌ها اطلاعاتى كه می‌رسد قابل توجه است كه اكثريت منتخبين شوراهاى شهر و روستا از اصلاح طلب‌ها هستند عليرغم همه مشكلاتى كه داشتند. يا اين همه امكانات كه بسيج شد براى حذف آقاى‌ هاشمى رفسنجانى و ليست معروفى كه حذف آقايان روحانى و رفسنجانى هدف‌اش بود و حمايت معنوى رييس جمهور هم از آن تلقى می‌شد، تاثير نداشت و آقاى رفسنجانى نفر اول در انخابات خبرگان است.

- زمزمه تهديد به استيضاح وزير كشور هم شنيده می‌شود.  به خاطر نحوه شمارش آرا كه چند بار اعلام شد  با دست است يا با كامپيوتر است.

ابطحى: اين چيزهايى است كه قبل از شروع راى گيرى بايد روشن می‌شد و اين تا ديشب هنوز معلوم نبود و اين نشانه تازه كارى دست اندركاران وزارت كشور است و اين بسيار از نظر مديريتى غيرقابل قبول بود كه معلوم نبود. بنا بر اطلاعات من امروز بعد از ظهر هم هنوز معلوم نبود كجا چگونه شمارش می‌شود. همه اين‌ها دل نگرانى و اضطراب‌هاى زيادى ايجاد می‌كند من اين را بدترين سوءمديريت دست اندركاران می‌بينيم.

- وزير كشور در مصاحبه‌ای گفته‌ كه آرزوى قلبی ا‌ش اينست كه اصولگرايان برنده شوند و اين را ناظران نقض بيطرفى انتخاباتى كه ايشان بايد رعايت كرد، می‌دانند.

ابطحى: البته من اين مصاحبه را ديده‌ام. ايشان گفته‌اند دو تا حيثيت  دارند يكى حيث بيطرفى وزير كشور و ديگرى حيث شخصى خودشان. كه حس شخصى‌اش كه اصولگراست را كسى نمی‌تواند انكار كند. خودشان صداقت داشته‌اند و اين را انكار نكرده‌اند. اما همانجا گفته بودند از نظر اينكه وزير كشور هستند بايد وظيفه بيطرفى خود را انجام دهند و اولين خواست مردم و گروههاى مختلف هم اينست كه ايشان سلامت انتخابات را تضمين كنند.