ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش اختصاصی يکی از ناظران انتخابات تهران
تمام پيش بينی های انتخاباتی
از بعداز ظهر جمعه معکوس شد

 
 
 
 
 

اينجانب از ناظرين انتخابات در تهران بودم. مطالب زير مشاهدات عينی اينجانب ازسطح حوزه های انتخاباتی تهران بويژه جنوب وحومه  تهران می باشد:

 

در حالی که تا ظهر روزجمعه تعداد رای دهندگان در حد متوسط به پايين بود، ازساعت حدود 3 بعد از ظهرتعداد رای دهندگان بتدريج در سطح تمامی حوزه ها افزايش يافت و به گونه ای که از ساعت 6 بعد از ظهر تمامی شعب جنوب و حومه تهران به شدت مملو از جمعيت شد و طبق  خبرهای ديگر ناظرين  واخباری که از بی سيم فرمانداری های تابعه  در يافت  شده است  مسئولين اجرايی ازمراجعه ناگهانی مردم درمناطق جنوبی وشرقی تهران در ساعات  عصر و شب غافلگير شدند . بگونه ای که در مناطقی مانند  ميدان امام حسين  و ميدان شهرری   مجبور به ايجاد شعبات سيار ديگری در حدود ساعت 6 بعد از ظهر شدند.

در ساعت 7 بعداز ظهر  در همه شعبات اصلی و فرعی اخذ رای در مناطقی مانند  خيابان قزوين - ابوذر - سه راه آذری- جاده ساوه در جنوب غرب-  شهرری - ميدان شوش، نازی اباد در جنوب و   - افسريه- آهنگ - پيروزی. در جنوب شرق و تهرانپارس و نارمک در شرق  تهران   هجوم رای دهندگان به گونه ای بود که موجب تشکيل صف شده که اين امر ظاهرا چندان به مذاق مسئولين اجرايی حوزه ها و بازرسان وزارت کشور خوش نمی آمد و در برخی موارد با مراجعين برخورد های تندی داشته و شنيده شده گاها مراجعين از حوزه بيرون رانده شده اند. ( به بهانه نزديکی به پايان ساعات رای گيری ).و در مورد آرايش رای دهندگان و آرای ريخته شده به صندوق ها بررسی های عينی و مستند نشانگر وضعيت قطعی زير بود :

    درساعات اوليه و قبل از ظهر عمده رای دهندگان افراد مسن- مذهبی ها - نظامی ها و ديگر طرفداران سنتی حکومت بودند. بتدريج  در ساعات بعد از ظهر  با افزايش مراجعين به صندوق ها ترکيب رای دهندگان کاملا متفاوت به نظر می رسيد، که شامل افراد تحصيل کرده،  دانشجويان،  جوانان،  زنان و دختران طبقه متوسط وهمچنين طبقه کارگران بودند.

همانطور که ذکر شد حضور اين گروه رای دهندگان در ساعات پايانی انتخابات آنچنان سيل آسا وغير منتظره بود که مسئولان  اجرايی وحکومتی  را با حيرت روبرو کرد و با توجه به مشاهده نوع اراء اين افراد که به صندوق ها ريخته می شد،  در برخی موارد صراحتا با برخوردهای تند نارضايتی خود را از حضور اين افراد نشان می دادند.  ضمن اينکه حضور جوانان و دخترانی با ظاهری  غير مذهبی آن هم  در حوزه های جنوب  و حومه تهران موجبات ناخشنودی  مامورين دولتی را فراهم ساخته بود.

بررسی های  مداوم  و گسترده از مندرجات آراء مراجعين در حين رای دادن در حدود 30 حوزه اصلی و شلوغ در نقاط جنوبی  وحومه تهران، شامل ميدان  خراسان - افسريه – آهنگ-  شوش- دولت آباد - منطقه شهرری -  نازی آباد - سه راه آذری  - نواب - خيابان قزوين- يافت آباد - جاده ساوه و منطقه اسلام شهر  بيانگر وضعيت زير بود

در ساعات صبح آراء مندرج   بيشتر حاوی طرفداران احمدی نژاد و تا حدی طرفداران قاليباف بود. اما از ساعات 12 ظهر بتدريج و با تغيير گروه اجتماعی و سنی رای دهندگان  وضعيت  آراء کاملا دگرگون شد و به سمت آراء ائتلاف اصلاح طلبان  سوق پيدا کرد و در حد محدودتری حاوی طرفداران قاليباف بود.

Hخرين  اخبار  دريافتی از ساير ناظرين حاکی از آنست که در تمامی حوزه های جنوب و حومه تهران به شکل حيرت انگيزی آراء به نفع اصلاح طلبان بود. مشاهده  عينی اين وضعيت موجب عصبانيت مسولان حوزه ها شده بود.

در بين تمامی اراء در نقاط مختلف  رای " هادی ساعی»-  قهرمان تکواندوی جهان - (که وجهه ای کاملا  مردمی و غير حکومتی دارد ) با وجودی  که در رده های ميانی-   ليست  اصلاح طلبان -  می باشد ولی به طرزی مشهود در صدر آراء رای دهنگان قرار دارد. ساير افراد برتر به ترتيب عبارتند اند از:  معصومه ابتکار - احمد مسجد جامعی - محمد علی نجفی  و ديگر کانديداهای ليست اصلاح طلبان در رده های بعدی  اراء مردم قرار گرفته اند .همچنين  وضعيت نشانگر آنست که گروه طرفداران قاليباف مانند طلايی - چمران - رسول خادم ... در ردهای پايين قرار دارند و تعداد بسيار اندکی از رای دهندگان مشاهده می شوند که به طرفداران احمدی نژاد شامل : پروين احمدی نژاد -

 مهرداد بذر پاش و... رای دادند.

دربين کانديداهای مستقل نيز"عليرضا دبير" بيشترين آراء مردم را دارد.

..

وضعيت فوق از آن جهت اهميت دارد که  اين مناطق( جنوب وحومه تهران ) به طور سنتی حاوی بيشترين درصد رای دهندگان (بيش از 70 درصد ) از کل آرائ تهران بوده  و حامی حکومت شناخته می شوند، در حاليکه نقاط شمالی و تاحدی مرکزی تهران  طبق معمول  آرايشان به نفع اصلاح طلبان است و يا اساسا در انتخابات شرکت نمی کنند.

 بنابراين  با توجه به وضعيت فوق وهجوم سيل اسا وغير منتظره مردم در ساعات درج اين گزارش که ساعات پايانی اخذ رای  حدود 10 شب می باشد، درمجموع می توان گفت : چنانچه  شمارش اراء  عادلانه و صحيح صورت بگيرد. پيروزی اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر تهران قطعی به نظر می رسد.

البته وزارت کشور اعلام کرده است که با وجود شمارش دستی آراء برخلاف تمامی دوره های گذشته که آراء پس از پايان زمان رای گيری بلافاصله در همان حوزه شمارش و نتيجه کلی همراه با صندوق ها به فرمانداری ها منتقل می شد، اين بار   شمارش اوليه آراء درحوزه ها صورت نگرفته و صندوق ها برای شمارش به فرمانداری ها منتقل می شود که طبيعتا اين امرسئوال  برانگيز بوده و زمينه را برای هر گونه سوء استفاده وتقلب مهيا می کند

ضمنا در  برخی از حوزه ها تخلفاتی از سوی مجريان ( که عمدتا از نيروهای بسيج ) هستند ديده می شد که عبارتند  از: در اختيار گذاشتن کارت تبليغاتی  - رايحه خوش خدمت ( طرفداران احمدی نژآد ) و القاء و صحبت با  رای دهندگان برای  ترغيب به رای به اين گروه و... که البته تا آنجا که ديده شد در اکثر موارد اين اقدامات با بی توجهی رای دهندگان روبرو شده است. (تهران. سعيد)