ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سقوط طشت رسوائی از بام دولت
انتقال صندوق های رای
به خانه های تیمی حزب پادگانی


 
 
 
 
 

صندوق سازی، ناپدید کردن صندوق ها و حتی انتقال آنها به خانه های تیمی حزب پادگانی که ناظر انتخابات بوده، به یک رسوائی تبدیل شده است.

حتی اگر این اطلاعات مختصر عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی و قائم مقام دبیرکل جبهه مشارکت نیز واقعیت داشته باشد، شکست رسوای دولت و شورای نگهبان به طشتی می ماند که از بام افتاده و صدایش همه جا پیچیده باشد.

رمضان زاده گفته است:

در منطقه 10، شمارش آرا در سایت "قدمی" با تأخيري 20 ساعته و به روش دستي صورت گرفته است. در حالي كه طبق ماده 67 آيين نامه اجرايي قانون شمارش در محل استقرار دستگاه‌ها (سايت‌ها) صرفا به شكل رايانه اي امكان پذير است و شمارش دستي در محل سايت، اساساً غيرقانوني است.

در سايت پژوهش سرا و سايت دبيرستان صادقي در منطقه 4 و سايت پيش دانشگاهي فياض بخش در منطقه 2 هيچ يك از صندوق‌هاي مربوط به سايت به آنجا منتقل نشده است و از سرنوشت اين صندوق‌ها اطلاعي وجود ندارد.

در بعضي ديگر از سايت‌ها، از جمله پژوهش سراي جوان واقع در منطقه 5، حضرت فاطمه در منطقه 12، سايت البرز در منطقه 6 و ... تعدادي از صندوق‌ها هنوز تحويل سايت نشده و مشخص نيست اين صدوق‌ها كجاست؟

شمارش در بعضي از سايت‌ها پس از آغاز به يكباره متوقف شده و كليه صندوق‌هاي سايت به مكان ديگري منتقل شده است. سايت مظفر در منطقه 4 از جمله اين موارد است.

شمارش در اكثريت قريب به اتفاق سايت هاي 49 گانه تعطيل است و پس از اخراج تمامي ناظران و نمايندگان حاضر در محل، در سايت پلمپ شده و توسط يك سرباز نيروي انتظامي حفاظت مي‌شود. دليل اين توقف نيز روشن نيست.