ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

شوراها ائتلافی شد، اما با اکثريت اصلاح طلب
نتايج انتخابات شوراها در 11 استان

 
 
 
 
 

 

1- استان بوشهر:

اصلاح‌‏طلبان: 29 نفر

رايحه خوش‌‏خدمت: صفر نفر

اصولگرايان: 3 نفر

مستقل: 29 نفر

تعداد شهر: 11

2- استان خراسان شمالی:

اصلاح‌‏طلبان: 17 نفر

رايحه خوش‌‏خدمت: 2 نفر

اصولگرايان: 7 نفر

مستقل: 8 نفر

تعداد شهر: 6

3- استان كردستان:

اصلاح‌‏طلبان: 14 نفر

رايحه خوش‌‏خدمت: بدون نفر

اصولگرايان: 5 نفر

مستقل: 18 نفر

تعداد شهر: 7

4- استان خراسان رضوی:

اصلاح‌‏طلبان: 16 نفر

رايحه خوش‌‏خدمت: 2 نفر

اصولگرايان: 15 نفر

مستقل: 5 نفر

تعداد شهر: 7

5- استان چهار محال و بختياری:

اصلاح‌‏طلبان: 30 نفر

رايحه خوش‌‏خدمت: بدون نفر

اصولگرايان: 14 نفر

مستقل: 22 نفر

تعداد شهر: 13

6- استان مركزی:

اصلاح‌‏طلبان: 10 نفر

رايحه خوش‌‏خدمت: يك نفر

اصولگرايان: 7 نفر

مستقل: 12 نفر

تعداد شهر: 6

7- استان خوزستان:

اصلاح‌‏طلبان: 24 نفر

رايحه خوش‌‏خدمت: بدون نفر

اصولگرايان: 3 نفر

مستقل: 11 نفر

تعداد شهر: 7

8- استان ايلام:

اصلاح‌‏طلبان: 8 نفر

رايحه خوش‌‏خدمت: بدون نفر

اصولگرايان: 6 نفر

مستقل: 7 نفر

تعداد شهر: 4

9- استان گلستان:

اصلاح‌‏طلبان: 30 نفر

رايحه خوش‌‏خدمت: بدون نفر

اصولگرايان: 20 نفر

مستقل: 6 نفر

تعداد شهر: 11

10- استان همدان:

اصلاح‌‏طلبان: 8 نفر

رايحه خوش‌‏خدمت: 3 نفر

اصولگرايان: 8 نفر

مستقل: 19 نفر

تعداد شهر: 6

ليست بالا را سايت خبری "شهرفردا" متعلق به اصلاح طلبان اعلام داشته است. تا آنجا که به پيک نت گزارش شده، در شهر شيراز نيز از 11 نفری که انتخاب شده اند، دو نفر از ليست اصلاح طلبان اند و دو خانم که مستقل فعاليت می کرده اند.