ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

برای جلوگيری از تقلب
مذاکرات سران ائتلاف
با مقام  ارشد تر از خودشان!

 
 
 
 

 

افتضاح صندوق سازی و ليست سازی شورای نگهبان، يکبار ديگر به همان جائی انجاميد که درانتخابات مجلس ششم، مجلس هفتم و رياست جمهوری انجاميده بود. جلسات محرمانه سران و چانه زنی. جلساتی که بيم می رود از دل آن سرانجام يک ليست مصالحه بيرون بيآيد. اين جلسات قطعا با حضور رهبر تشکيل شده و می شود. از درون آن چه تفاهم و مصالحه ای بيرون خواهد آمد هنوز معلوم نيست، اما آنچه مسلم است، آنکه بايد شکست انتخابات شوراها را بپذيرد در درجه نخست خود اوست. يعنی مبتکر حاکميت يکدست و نظامی گرا!

درهمين ارتباط خبرگزاری ها گزارش دادند:

در پی ديدار نامزدهای فهرست اصلاح‌‏طلبان برای شورای شهر تهران با مهدی كروبی، و بيان نگرانی ها و ارائه دلائل تقلب ها، قرار بر اين شد که سران ائتلاف اصلاح‌‏طلبان يعنی کروبی، خاتمی و هاشمی رفسنجانی رايزنی‌‏های فشرده‌‏ای را با مقامات مسئول در وزارت كشور و مسولان ديگر (بخوانيد رهبر و شورای نگهبان) برای صيانت از آرای اصلاح‌‏طلبان انجام دهند.

با همين هدف، روز گذشته كروبی و هاشمی رفسنجانی با يكديگر ديدار كردند و با سيدمحمد خاتمی نيز كه به دليل كسالت امكان حضور در جلسه مشترك را نيافته بود، به صورت تلفنی مذاكره كردند.