ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دو نماينده جديد مجلس هفتم
سهيلاجلودار زاده و حسن غفوری فرد

 
 
 
 
 

در انتخابات مياندوره ای مجلس هفتم، سهيلا جلودار زاده کانديدای مورد حمايت تشکل های کارگری و همچنين حسن غفوری فرد که سابقه حضور در کابينه های دولت های گذشته را دارد و از منتقدان درونی محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هفتم در انجمن اسلامی مهندسان است به مجلس راه يافتند و پيروزی آنها قطعی اعلام شده است.