ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هر ليستی غير از اين تقلبی است
ترکيب واقعی شورای شهر تهران
که از صندوق های رای بيرون آمده

 
 
 
 
 

"روزنا" که بازتاب دهنده نظرات و خبرهای حزب اعتماد ملی به دبيرکلی شيخ مهدی کروبی رئيس مجلس ششم است، از منابع خبری خود کسب خبر کرده: نتايج به دست آمده از آخرين آمار شمارش آرا ، حكايت از موفقيت چشمگير نامزدهای ائتلاف اصلاح‌طلبان دارد. با اينكه ستاد انتخابات وزارت كشور از اعلام نتايج اوليه حوزه انتخابيه تهران خودداری كرده است، اما نتايج اوليه به قرار زير است:
1- مرتضی طلايی (ليست قاليباف)
2- معصومه ابتكار (ليست ائتلاف اصلاح طلبان)
3- احمد مسجد جامعی (ليست ائتلاف اصلاح طلبان)
4- محمدعلی نجفی (ليست ائتلاف اصلاح طلبان)
5- هادی ساعی (ليست ائتلاف اصلاح طلبان)
6- رسول خادم (ليست قاليباف)
7- مهدی چمران (ليست قاليباف)
8- پيروز حناچی (ليست ائتلاف اصلاح طلبان )
9- اسماعيل دوستی (ليست ائتلاف اصلاح طلبان)
10- عليرضا دبير (مستقل)
11- پروين احمدی‌نژاد (ليست رايحه خوش خدمت - ليست احمدی نژاد)
12- عباس شيبانی (ليست قاليباف)
13- زهرا صداعظم نوری (ليست ائتلاف اصلاح طلبان)
14- قاسم تقی زاده خامسي(ليست ائتلاف اصلاح طلبان)
15- سيدکامل تقوی نژاد(ليست ائتلاف اصلاح طلبان)