ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

برسر قيمت نان
بازی موش و گربه
700 نانوا با 700 بازرس

 
 
 
 
 

700 نانوای تهران در اعتراض به تصميم‌گيری‌های متفاوت از سوی مسئولان درباره قيمت نان در مقابل ستاد تعزيرات حکومتی ويژه گندم ، آرد و نان استان تهران جمع شدند.

آنها گفتند که اخيرا وزارت بازرگانی پس از 4 سال اقدام به اعلام قيمت های مصوب برای انواع قيمت نان کرد اما پس از گذشت يک ماه اعلام شد که بايد انواع نان با قيمت قبل به فروش برسد . درحاليکه، فروش نان با قيمت گذشته موجب همه اش ضرر است. شماری از نانوايی ها را بدون هيچ حکمی پلمپ کرده اند و هم اکنون صاحبان اين نانوايی ها علی رغم مراجعه به دادگاه هيچ پاسخ روشنی دريافت نمی کنند.

اکنون 40 اکيپ بازرسی شامل حدود 700 بازرس در سطح تهران ماموريت يافته‌اند تا قيمت نان را در نانوايی ها کنترل کنند. همچنين کميته‌ای جديد در وزارت بازرگانی مامور تعيين تکليف قيمت نان شده است و به‌زودی در اين خصوص قرار است تصميم گيری شود.