ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ستاد 3 نفره
مامور اعلام ليست نهائی  
رهبر برای شورای تهران شد

 
 
 
 
 

قرائن نشان ميدهد که ليست نهائی برای شورای شهر تهران به تائيد رهبر و شورای نگهبان رسيده و برای جلوگيری از واکنش مردم، کم کم و بتدريج طی 24 تا 48 ساعت اعلام خواهد شد. تلاش اينست که واکنش مردم در جريان اين اعلام تدريجی سنجيده شود. بدنبال نهائی شدن اين ليست، اجرای آن به ستاد مرکزی توطئه عليه انتخابات، مرکب از "سردار ذوالقدر قائم مقام سابق سپاه پاسداران و معاون سياسی کنونی وزير کشور، هاشمی ثمره مشاور ارشد احمدی نژاد که برای اين انتخابات مامور در وزارت کشور شده است و همچنين استاندار تهران"دانشجو" که خود از سرداران سپاه است در وزارت کشور تشکيل شد.

گفته می شود رهبر با حضور چهارتن از اصلاح طلبان در شورای شهر تهران موافقت کرده و روی حضور سردار طلائی فرمانده سابق و مستعفی نيروی انتظامی، چمران رئيس کنونی شورای شهر و عباس شيبانی نماينده سابق مجلس و کانديدای بدلی انتخابات رياست جمهوری در دوره های مختلف بعنوان ريش سفيد نظر داشته و روی آن تاکيد کرده است. باقی ليست را قرار است با چند مستقل و چند تن از اعضای دو ليست قاليباف و احمدی نژاد پر کنند.