ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

امنيتی ترين مقام دولت
مشت بسته هاشمی ثمره
دراين انتخابات باز شد

 
 
 
 
 

1- اگر بتوانند وزيرکشور را فلک خواهند کرد و او چوب آراء هاشمی رفسنجانی را خواهد خورد. 2- اعتراف به تاخير در اعلام نتايج، برای رسيدن به آن نتيجه ای که پست صحنه سرگرم مذاکره آن بودند. شورای دوم شهر تهران، حاصل تحريم يک و نيم ميليونی تهرانی ها بود.

 

هاشمی ثمره، مشاور ارشد احمدی نژاد که فعلا در وزارت کشور مستقر است و انتخابات را برگزار کرده، بندرت حرف می زند. درست مانند هر مامور امنيتی از مصاحبه پرهيز دارد و از پرگوئی نيز به همچنين. حتما می داند که هميشه می توان از ميان کلمات يک مقام صاحب اطلاعات، کسب اطلاع کرد!

حق کاملا با اوست، اما وقتی يک مقام امنيتی در جايگاهی مثل ستاد انتخابات قرار می گيرد و انتخاباتی پرمسئله و پر تقلب را رهبری می کند، خواه نا خواه بايد دربرابر خبرنگاران نيز ظاهر شود و آماده سئوالاتی در چارچوب ماهيت چنين انتخابات و پيامدهای پس از رای گيری هم باشد. اين همان چاله ايست که هاشمی ثمره دراين روزها در آن افتاده و به ناچار دهان گشوده است. دهان گشودن همان و سبک و سنگنين کردن وزن آگاهی، ميزان زرنگی در مانورهای خبری و مهارت در پنهان کردن آنچه در پشت صحنه می گذرد و يا ناتوانی  در اين پنهان کاری نيز همان.

هاشمی ثمره در همان کوتاه گوئی روزهای اخير در چند  مصاحبه مطبوعاتی دو جا بند را به آب داد.

1- اينکه وزير کشور چندان دوام نخواهد آورد و چوب آرای بالای هاشمی رفسنجانی درانتخابات خبرگان را خواهد خورد. گرچه، چند ترکه آلبالو هم بخاطر لنگ زدنش در جمع و جور کردن سريع انتخابات شوراها و کشيده نشدن کار به اينجا کف دستش خواهند زد. البته اگر بتوانند، زيرا حالا هم شورای شهر يکپارچه نيست، هم هاشمی رفسنجانی در موقعيت برتر قرار گرفته و هم شکست سياست های ماجراجويانه دولت تقش درآمده است.

نکته را از دهان هاشمی ثمره، پيک ويژه رهبر و احمدی نژاد برای محرمانه ترين مذاکرات با ژاک شيراز، بر سر مسائل اتمی ايران را به نقل از خبرگزاری های داخلی و مصاحبه مطبوعات هاشمی ثمره بخوانيد:

 

«مجتبی ثمره هاشمی، رئيس ستاد انتخابات كشور تاخير در اعلام نتايج انتخابات، به خاطر ناكارآمد نشان دادن وزير كشور و زمينه‌‏سازی برای تغيير وی  را رد كرد و گفت كه از شدت تعجب ترجيح می‌‏دهد سكوت كند، چرا كه فكر می‌‏كند در اين زمينه بهترين كار سكوت است.»

رد قاطع يک شايعه نيازمند سکوت نيست، البته به شرط آنکه شايعه باشد. ضمنا اين شايعه از کجا در آمده که تا مصاحبه مطبوعاتی رئيس ستاد انتخابات جلو رفته؟ ضمنا آنچه که در باره اين انتخابات مورد اعتراض است، تقلب و صندوق سازی در آنست، نه تاخير در اعلام نتايج. اعلام نتايج در گلوی تقلب گير کرده بود، والا اگر بعداز ظهر جمعه هم مثل صبح جمعه گذشته بود و مردم به پای صندوق ها به يکباره يورش نبرده بودند که نتيجه انتخابات از همان غروب جمعه بتدريج اعلام شده و تا ظهر شنبه ختم ماجرا اعلام شده بود.

هاشمی ثمره يک جای ديگر هم در اين مصاحبه کوتاه بند را به آب داد. آنجا که رسما اعتراف کرد در انتخابات دوره دوم شوراها تنها 700 هزار نفر در تهران شرکت کرده بودند و تمام مانورهائی که احمدی نژاد و شورای شهر تهران می داد و خود را برگزيده مردم تهران می دانست، درحقيقت به نمايندگی از آراء تقسيم شده 700هزار تهرانی بين 20 کانديدای شورای دوم بود. تق شهردار منتخب و محبوب تهران از زبان هاشمی ثمره اينگونه در آمد، گرچه در پايان دوره شورای دوم شهر تهران! هاشمی ثمره در ادامه همين اعتراف، دسته گل ديگری هم به آب داد؛ که شايد اگر از سوی هرکس ديگری طرح می شد، شنونده و خواننده می توانست آن را به حساب کلی گوئی طرف برای پرهيز از دادن خبر بگذارد، اما در مورد هاشمی ثمره نبايد چنين باشد. آنجا که او گفت برای اعلام نتايج انتخابات منتظر رسيدن به يک آراء نسبی قابل قبول هستيم. قابل قبول برای چه کسی؟ و مگر آن پشت دارند آراء می سازند و آراء می ريزند که منتظريد؟ مردم رايشان را داده اند و شما فقط مسئول شمارش و اعلام آن هستيد. منتظر رسيدن به آراء نسبی کدام صيغه است؟ از دهان خود هاشمی ثمره و به نقل از خبرگزاری های داخلی بخوانيد:

«ثمره هاشمی افزود: قبلا در شورای شهر گذشته ما حدود 700 هزار رای اخذ شده داشتيم و حالا اين آمار حدود دو ميليون رای است. لذا شما بايد صبر كنيد تا صندوق‌‏ها شمارش شود، زمانی كه به يك آرای نسبی قابل قبول رسيديم، آن را اعلام خواهيم كرد.»