ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

با هيچ تقلب و ليست سازی قابل انکار نيست
مردم توی دهن دولت
عوامفريب و نظامی زدند
تمام کوشش ها در پشت صحنه برای آنست
 که راه حلی برای اين تو دهنی پيدا کنند!

 
 
 
 

 

5 روز از انتخابات جمعه می گذرد و هنوز چانه زنی های پشت پرده و چاره انديشی برای دگرگون کردن آراء مردم ادامه دارد و اين درحالی است که اکنون ديگر همه می دانند تقلب و رای سازی بصورت بی سابقه ای دراين روزها جريان داشته و آنچه را می خواهند اعلام کنند نه رای مردم، بلکه ليست سازی است. شايد خنده دارترين ادعای تقلب در انتخابات را گردانندگان "رايحه خوش" که از حمايت همه جانبه دولت و شخص احمدی نژاد برخوردار بود طرح کرده باشد. يعنی بازنده ترين ليست انتخاباتی. اين گردانندگان و در واقع رئيس دولت خود مدعی شده شکست کانديداهايش نتيجه تقلب است! بموجب اين ادعا، بايد قبول کردن که بسيج و حزب پادگانی و ستاد انتخاباتی و وزارت کشور و شورای نگهبان دست به دست هم داده و عليه هم تقلب کرده اند!

همه اين آشفتگی ناشی از حضور پيش بينی نشده مردم در پای صندوق های رای بود. يعنی همان نکته محوری که پيوسته دراين سالها روی آن تاکيد شده بود و حتی درهمين انتخابات نيز اگر جنبش دانشجوئی و سازمان های سياسی نظير ملی – مذهبی ها يکپارچه تر ورود به صحنه کرده بودند، اين حضور هنوز می توانست وسيع تر نيز باشد.

از جمعه و بويژه از شنبه تا امروز اخبار بسياری پيرامون ربودن صندوق ها، انتقال آنها به خانه های تيمی حزب پادگانی، رای نويسی پس از انتخابات و تقلب های مختلف از سوزی بازندگان و برگزار کنندگان و ناظرات انتخابات منتشر شده است، به همان اندازه که همين برگزار کنندگان، نظير وزير کشور و يا معاون سياسی و نظامی او "سردار ذوالقدر" و هاشمی ثمره رئيس ستاد انتخابات و مامور از طرف احمدی نژاد خبر و مصاحبه منتشر شده است. تقريبا همه آنها که به راديوها گوش می دهند و به مطبوعات دسترسی دارند و يا سايت های اينترنتی را ميخوانند درجريان همه اين اخبار هستند و اگر هم نباشند، در کوچه و خيابان و اتوبوس و مترو و ديگر مکان ها شنيده اند و منتظر ببيند حاکميت با چه روئی می خواهد ليست اعلام کند.

شايد مصاحبه مرتضی مبلغ معاون سياسی وزارت كشور در دوران محمدخاتمی و جانشين مصطفی تاج زاده در وزارت کشور، از منطقی ترين و مستدل ترين مصاحبه ای باشد که دراين 4 روز و در ارتباط با نتيجه انتخابات منتشر شده است.

مبلغ در مصاحبه خود گفت:

حضور گسترده مردم در اين انتخابات نشان داد كه وقتی مردم با انتخابات آشتی می‌كنند، سرنوشتشان با هنگامی كه از صندوق‌ها فاصله می‌گيرند، متفاوت خواهد شد.
سخن آقای خاتمی در آستانه انتخابات يکبار ديگر درستی خود را در عمل نشان داد. ايشان گفته بود" اگر مردم به طور گسترده در پای صندوق‌ها حاضر شوند نقشه كسانی كه به رأی مردم اعتماد ندارند، خنثی می‌شود" .

علاوه بر اين كسانی كه با ارائه ليست رايحه خوش خدمت در انتخابات شوراها مدعی بودند كه حمايت بی چون و چرای مردم را به همراه خود دارند شكست خوردند و كسانی كه در انتخابات خبرگان سفارش حذف هاشمی را سر داده بودند و از هيچ كوششی برای شكست هاشمی فروگذار نكردند، با تو دهنی بزرگی از مردم روبه‌رو شده و به محاق رفتند و در مقابل اصلاح‌طلبان در سراسر كشور ميانگين پيروزی را در انتخابات شوراها به‌‏دست آوردند.

پيام ديگر انتخابات برای دولت آن است كه مردم در اين انتخابات نشان دادند كه بتدريج پی برده‌اند كه عامل اصلی بسياری از نابسامانی‌های اقتصادی بويژه گرانی‌های پی در پی يك سال گذشته، برخلاف فرافكنی‌هايی كه می‌شود و آن را به جريانات مبهم و پشت پرده نسبت می‌دهند، برخی سياست‌های غلط اقتصادی دولت است.

مردم بتدريج متوجه شده‌اند كه هشدارهای دلسوزانه كارشناسان و اقتصاددانان در مورد عواقب سوء برخی سياست‌های اقتصادی دولت نهم، كاملاً درست و بجا بوده است و قابل تحسين آن است كه مردم عليرغم آنكه شبكه گسترده رسانه‌ای كشور در خدمت توجيه اين سياست‌های اقتصادی بوده و هست، در يك سال به اين تشخيص رسيده‌اند.

در كجای 28 سال گذشته و در كجای دنيا سابقه دارد كه بعد از اخذ رأی، بوسيله روش آزمون و خطا نسبت به اينكه آيا شمارش به صورت دستی يا ماشينی انجام پذيرد، اتخاذ تصميم شود؟ ما قبلاً با توجه به قرائنی كه مشهود بود نسبت به روند برگزاری انتخابات هشدار داده بوديم، هنگامی كه بحث تجميع انتخابات مطرح شد، برای كارشناسان و متخصصان امر انتخابات معلوم بود كه اين روند با مشكلات عديده‌ای روبه‌رو خواهد شد بعداً هم كه حوادثی از قبيل راه ندادن خبرنگاران به ستاد انتخابات كشور و حذف ميز احزاب از آنجا، به ويژه رد صلاحيت بسياری از داوطلبانی كه افراد شايسته و ارزشمند كشور بودند، بر نگرانی‌ها افزود.

حتی در اعلام تعداد واجدان شرايط رأی دادن كشور هم شاهد روند غير مترقبه‌ای بوديم. با آنكه تعداد واجدان شرايط انتخابات در انتخابات 14 ماه گذشته بيش از 46 ميليون اعلام شده بود، با گذشت 14 ماه تقريباً همان عدد اعلام شده است. در حالی كه به جمعيت 15 ساله كشور حداقل سالی يك ميليون نفر اضافه می‌شود.

در اين دوره در اطلاع‌رسانی آمار انتخاباتی تهران هم كار بی‌سابقه‌ای را انجام دادند، در حالی كه همه انتخابات‌ها از آغاز صبح روز شنبه آخرين وضعيت شمارش آرا به اطلاع مردم می‌رسيد، در اين دوره در مورد انتخابات شورای تهران تا روز يكشنبه هيچ خبری منعكس نشد.

در دوره گذشته شوراها، شمارش آرا ماشينی بود و شمارش بسيار دقيق و سريع انجام گرفت و نتيجه آرا پس از يك روز اعلام شد، ضمن آنكه از صبح روز شنبه نيز بتدريج آخرين وضعيت شمارش آرا مستمراً به اطلاع مردم می‌رسيد. در دوره اول هم با آنكه بيش از سه هزار داوطلب انتخاباتی داشتيم و حضور مردم نيز به صورت حماسی و گسترده‌تر از اين دوره بود و حجم عمليات اجرايی بسيار وسيع‌تر از اين دوره بود و تجربه اول شوراها هم بود، شمارش آرا از طريق ماشين و به سرعت انجام گرفت و ظرف يك هفته نتايج آن اعلام شد و از همان صبح روز اول (شنبه) نيز مردم به طور مستمر در جريان شمارش آرا قرار می‌گرفتند.

بهتر بود مسئولان صدا‌و‌سيما هم صرفاً به پخش مصاحبه‌های مسؤولان كه همه چيز را بر وفق مراد اعلام می‌كنند بسنده نكنند و حداقل بخشی از نگرانی‌هايی كه در جامعه وجود دارد و از زبان كانديداها و ستادهای انتخاباتی آنان، احزاب و گروه‌ها و برخی شخصيت‌های سياسی مطرح می‌شود را نيز دنبال كنند تا كل مردم متوجه شوند كه مسؤولان انتخاباتی پاسخ چه چيزی را می‌دهند.