ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

صندوق های ربوده شده
بتدريج از خانه های تيمی خارج شد!

 
 
 
 

 

صندوق های ربوده شده انتخابات جمعه، پس از 60 ساعت از خانه های تيمی رهبران حزب پادگانی خارج شده و برای شمارش آراء جديدی که به آن ريخته اند دراختيار سايت های شمارش آراء قرار گرفت!

صندوق‌های شماره 219 و 602 از چند خانه تيمی به سايت نرگس و 10 صندوق ربوده شده از خانه های تيمی به سايت مظفر منتقل شد. با شماره‌های 489، 496، 567، 568، 604، 614، 615، 640، 670 و 671 .

دولت خدمتگذار همه گونه تسهيلاتی را دراختيار ربايندگان و صاحبان اين خانه های تيمی قرار داده بود اما چنان نيازی به رای تازه برای تغيير نتايج انتخابات وجود داشت که کار رای نويسی عليرغم بسيج نيرو 60 ساعت طول کشيد!