ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پرسش های مهدی کروبی
صندوق های رای
به کجا برده شد و از کجا بازگردانده شد؟
اعتراض جمعی
شماری از کانديداهای خبرگان

 
 
 
 
 

مهدی کروبی دبيرکل حزب اعتمادملی و رئيس مجلسين سوم و ششم، در اعتراض به ماجرای رای شماری صندوق های انتخابات شوراها، طی مصاحبه ای نکات زير را بعنوان اعتراض اعلام داشت:

1- ممكن است درباره تاخير در اعلام نتايج تدريجی آراء پاسخ دهند که چون می‌خواستيم آرا رايانه‌اى شمارش شود چنين كرديم. اولين اشكال اين كار اين است كه شمارش آرا با سرعت انجام نشد و اگر چنين بود اين كار مشكلى نداشت.

2- از نكات عجيب ديگر اين انتخابات اين بود كه صندوق‌هايى كه به سايت‌هاى شمارش آراء بايد انتقال داده می‌شد، مدتى گم و بعد از مدتى پيدا شدند. سئوال اينجاست كه مگر صندوق راى تقار ماست است كه گُم و بعد از مدتى پيدا شود؟

3- طبق اخبارى كه ما داريم برخى صندوق‌ها بودند كه وقتى منتقل شدند، پلمپ آن‌ها باز شده بود.

در زمان شمارش آرا، برخى ناظران حضور نداشتند.

4- آن‌هايى كه شمارش می‌كردند، عوض و چهره‌هاى جديدى را به جاى آن‌ها گذاشتند.

انتخابات خبرگان

در تهران كانديدا‌هايى كه براى خبرگان راى نياوردند، اعتراضات و اسنادى دارند كه بنا دارند، جمعى جلسه‌اى گذاشته و اين اسناد را منعكس كنند.

به اين صحبت‌هاى من پاسخ دقيق بدهند تا شبهه‌ها برطرف شود. بويژه اين‌كه ديدگاهى در كشور ما وجود دارد كه به راى مردم معتقد نيست و می‌گويد راى ملت مصلحتى و شور است.