جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  فلسطين- لبنان- عراق
در مرداب جنگ مذهبی- سياسی
 
 
 
 

 

نتايج واقعی کمک های مالی، دخالت های سياسی و ارتباط های نظامی حاکميت جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران در لبنان و فلسطين خود را اکنون در شمايل جنگ گروهی و مذهبی در اين دو کشور نشان داده است، همچنان که درعراق. "اسماعيل هنيه" نخست وزير فلسطين خودگردان که دست خالی شتابزده به ايران سفر کرده بود، دست پر(250 ميليون دلار  بی زبان مردم ايران که رهبر به ايشان بخشيد) به فلسطين بازگشت. ابتدا گفتند حق ندارد اين پول را وارد فلسطين کند و بعد هم مسلمان های سنی فلسطين در خيابان ها راه افتاده و بانگ برداشتند "شيعه شيعه" يعنی عامل جمهوری اسلامی. بدين ترتيب جنگ گروهی ميان فتح و حماس که در ابتدا می توانست جنگ قدرت باشد، حالا جنگ مذهبی شده است. دلارهای نفتی ايران پشت حماس و دلارهای نفتی عربستان پشت فتح!

در لبنان نيز وضع به همينگونه است و حزب الله لبنان عملا در دام يک جنگ داخلی افتاده است. جنگی که يکسوی آن ارتش لبنان و گروه های مسيحی و مارونی قرار دارد و متکی به حمايت اروپا و امريکا و کشورهای بزرگ مسلمان منطقه مانند مصر و مراکش و عربستان و سوی ديگرش حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی و مشاوران سپاه پاسداران ايران. جنگ مذهبی نه شاخ می خواهد و نه دُم که برای شناختن آن لازم باشد. درعراق نيز به همينگونه است و در افغانستان شعله های همين جنگ می رود تا به نواحی مرزی ايران در شرق ايران برسد و بلوچستان ايران و پاکستان را نيز در آن غرق کند.

سياست جنگی حاکميت جمهوری اسلامی در عمل همان راه را می رود که امريکا برای منطقه می خواهد. نيازی که اگر تحقق کامل پيدا کند، آنگاه ارتش امريکا به ناجی تبديل شده و طرفين از کاخ سفيد خواهند خواست بماند و صلح را برقرار کند!

همين مضمون نگرانی آور است که نتايج انتخابات روز جمعه را رقم زد. در پشت صحنه اين بحث در محافل حکومتی جريان دارد. از قلم ابطحی بخوانيد:

حدود سه ماه پيش در لبنان و فلسطين، همه در حال جنگ با اسرائيل بودند. سيد حسن نصرالله به عنوان محبوبترين شخصيت جهان اسلام شناخته ميشد و همه به او و رئيس و نخست وزير دولت فلسطين به عنوان رهبران مقاومت مشروع ضد اشغالگری احترام ميگذاشتند. اکنون بعد از چند ماه سيد حسن نصرالله رقيب نخست وزير لبنان شده و درگيری به خيابانهای بيروت بين حزب الله و دولت کشيده شده  و در فلسطين به جای مبارزه با اسرائيل، سلاحهای فتح سينه حماسی ها و سلاح حماس، فتح را نشانه گرفته و جنگ تمام عيار با اسرائيل در لبنان و فلسطين به جنگهای داخلی تبديل شده است. آيا پرتقال فروش خوشحال خاورميانه، اسرائيل نيست؟