ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هاشمی، خاتمی، کروبی، رهبر، جنتی، وزيرکشور، رئيس مجلس و...
ديدارهای نهائی سران نظام
برای خاتمه بخشيدن به تقلب ها

 
 
 
 
 

محمد خاتمی، شب گذشته با وزير كشور و رئيس مجلس به عنوان مجری و ناظر انتخابات شوراهای شهر و روستا گفتگو کرده و موارد تقلب در شمارش آراء و خطرات ناشی از اعتراض های مردم، نگاه جهانی به اين تقلب ها و واکنش های تحريمی مردم در انتخابات آينده را گوشزد کرد.

همچنين در اعتراض به دستكاری در آرای مردم، هاشمی رفسنجانی و مهدی كروبی نيز به گزارش خبرگزاری های داخلی با مقامات عالی نظام که ظاهرا بايد رهبر و دبير شورای نگهبان (جنتي) باشند مذاکره و مدارک و اسناد تقلب در شمارش آراء صندوق ها و ربودن صندوق ها و پرکردن آنها با آراء جديد به سود ليست دولت را ارائه دادند. اين مجموعه تلاش ها نشان دهنده بيم و نگرانی از عواقب تقلب هاست که دولت مستقيما در آن دخيل است.