ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

انتخابات بعدی

حضور مردم- نظارت بین المللی

اعلام لیست مورد نظر و تائید رهبر برای شورای شهر تهران که بهرحال ناچار شد رسما حضور 4 اصلاح طلب در آن را بپذیرد، با واکنش های متفاوتی در تهران روبرو شده است. این واکنش ها از هر دو سو آغاز شده است. یعنی هم از سوی اصلاح طلبان و منتقدان جدی تقلب در شمارش آراء و هم از سوی مخالفان آنها. آنها که تقلب را سازمان دادند و دولتی ها که انتخابات را علیرغم همه لیست سازی ها باختند، اکنون روی طرح نا امید ساختن مردم از شرکت درانتخابات متمرکز شده اند تا چنین آواری درانتخابات مجلس هشتم فرود نیآید. و اصلاح طلب ها و برندگان انتخابات که علیه آراء آنها تقلب شد فعلا دو زمزمه را آغاز کرده اند. گروهی به ادامه افشاگری پیرامون تقلب ها معتقدند و گروهی ادامه افشاگری ها را به دو دلیل ضروری نمی دانند: 1- به آن دلیل که کار از کار گذشته است و آب رفته به جوی باز نمی گردد. 2- بیم از نا امید شدن مردم برای حضور در انتخابات بعدی و برنده شدن بازندگان انتخابات شوراها، درانتخابات مجلس هشتم بدلیل عدم شرکت مردم درانتخابات. یعنی همان نقشه ای که برای انتخابات شوراها نیز داشتند اما بدلیل یورش مردم به پای صندوق های رای ممکن نشد و تا اینجا مجبور شده اند حضور چهار اصلاح طلب در شورای شهر تهران را بپذیرند. این گروه دوم زمزمه نوینی را آغاز کرده است که بتدریج زمینه های عینی نیز با استناد به تقلب های آشکار در انتخابات اخیر شوراها پیدا کرده است. یعنی فراخواندن ناظران بین المللی برای نظارت بر انتخابات ایران! بنابراین چالشی که تا انتخابات مجلس هشتم در پیش است، خنثی سازی توطئه نا امید ساختن مردم از تاثیر رای آنها و نا امید شدن از حربه رای و انتخابات و درعین حال، پیش بردن طرح فراخواندن ناظران بین المللی برای انتخابات بعدی در ایران.

اولین جلسه نمایندگان ادوار مجلس که پس از برگزاری انتخابات اخیر تشکیل شد، متاثر از همین بحث بود. دراین جلسه پس از بررسی روند راي گيري, نحوه نظارت, نحوه شمارش آراء و جابه جايي صندوق ها در انتخابات شوراي شهر تهران، عملكرد صدا و سيما بهره گيري از نظارت بين المللي به عنوان يك راهكار مرسوم در دنيا تاكيد شد. این ناظران می توانند مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی بر انتخابات نظارت کنند تا همین قانون نقض نشود.

درهمین جلسه مطرح شد که اگر سریعا در همین ارتباط چاره اندیشی نشود، در واقع این دولت و مجلس خواهند بود که به جريان تحريم در كشور كمك خواهند کرد.

اصلاح طلبان در يك رقابت نابرابر شركت كردند و مردم نتيجه را به نفع آنها رقم زدند. در 17 استان اصلاح طلبان به پيروزي رسيدند.

"باهنر" نايب رئيس مجلس هفتم قبل از این انتخابات بشارت داده بود که اصول گرايان در انتخاب خبرگان و شوراها گام چهارم را بر خواهند داشت اما نتيجه آراء مردم در تهران و شهرهاي بزرگ نشان داد كه مردم به اصول گرايان نه گفتند. حتی وزير كشور هم گفته است قوي ترين پيام مردم در انتخابات نداشتن خويشاوندي با دولت است. اين نشان مي دهد كه مردم از دولت نااميد و ناخوشايند هستند.